Naslovna Vijesti Društvo Počinju radovi na rekultivaciji deponije Maljevac

Počinju radovi na rekultivaciji deponije Maljevac

0

Jedan od razloga fazne rekonstrukcij odlagališta Maljevac EPCG je zatvaranje I rekultivacija prvo kasete dva na koju se više ne istače pepo I šljaka pa se usled jakih vjetrova podiže prašina. Vrijednost projekta je 20 miliona evra. U toku su radovi na otvaranju kasete tri na koju će se deponovati pepeo I šljaka. Nakon toga slijedi rekultivacija kasete jedan koja se sada koristi za istakanje otpada a do 2024, rekultivisaće seI kaseta tri.

 Radovi na rekultivaciji kasete dva počeće ovih dana a Nikola Vukotić, inženjer iz EPCG ispričao nam je sta će sve biti urađeno.

Vukotić je kazao-“  Postoji tehnička i biološka rekultivacija zemljišta.Tehnička rekultivacija podrazumjeva nanošenje sloja gline debljine 1m koefcijent filtracije 9 – 10.To je jako moćan koefcijent filtracije reda veličine 40 godina potrebno da bi kapljica vode mogla da prodre kroz jedan takav sloj.Zatim 70 cm je drenažni sloj koji će da pokupi atmosferske vode i kroz sistem drenaža da evakuiše van  iz tog sloja i na kraju 30 cm,imamo plodno zemljište koji je mješavina humusa,đubriva i ostalog zemljišta.

Nakon toga slijedi travnata sjetva sijaće se razne kulture  trava i nakon toga slijedi izrada parka.Oko 8.500 sadnica samo na kaseti  II će biti posađeno dok će jedan ipo put više biti posađeno na kaesti I.

Sadnice su kultura javor,crni bor i ruj .Na kraju uradiće se biciklistićka,trim staze klupe za odmor ,korpe otpadke i to će biti jedan uređen park.

Nakon rekultivacije sve tri kasete Pljevljaci će dobiti 60 hektara parka urađenog po savremenim standardima.