Naslovna Vijesti Društvo Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Židovićima funkcioniše dobro

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Židovićima funkcioniše dobro

0

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Židovićima funkcioniše dobro, problemi se javljaju  jer kvalitet vode koja stiže u postrojenje nije odgovarajućeg nivoa, ali i količine vode koje su često veće od projektovanih.

-Mogu sa sigurnošću reći da  postrojenje nije krivo za to što se dešava prije postrojenja , samo za ono što izlazi iz postrojenja . Glavni gradski kolektor koji dovodi vodu do postrojenja nije bio u nadležnosti izgradnje  naše firme koja uopšte nije bila angažovana niti radila na tom projektu izgradnje koektora,  kazao je   Danijel Lacmanović, menadžer Postrojenja

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Židovićima projektovano je za 28.000 stanovnika i treba da zadovolji potrebe našeg grada  narednih godina, a postoji i faza II ovog projekta koja je planirana ukoliko se broj stanovnika bude povećavao. No, to je druga tema i veoma diskutabilna s obzirom da je broj stanovnika u našem gradu u padu, sa tendencijom daljeg smanjena.