Naslovna Vijesti Društvo Ponovo raspisan tender za modernizaciju lokalnih puteva asfaltnim zastorom

Ponovo raspisan tender za modernizaciju lokalnih puteva asfaltnim zastorom

0

Opština Pljevlja raspisala je treći put otvoreni postupak javne nabavke za modernizaciju lokalnih puteva asfaltnim zastorom na teritotriji opštine Pljevlja. Prema riječima Blaža Šubarića, službenika za javne nabavke opštine Pljevlja predračunska vrijednost radova povećana je sa 300 na 350 hiljada eura jer na prethodnom tenderu nije bilo zainteresovanih ponuđača. Otvaranje ponuda zakazano je za 11. jun 2018. godine.

Otvaranje ponudaje je javno tako da mogu prisustvovati svi zainteresovani ponuđači. Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će ocjeniti ispravnost i vrednovati ponude, nakon čega će donijeti rješenje o izboru najpovoljnije ponude. Nakon isteka roka od 10 dana za žalbe potpisaće se ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem.

Izvor: TV Pljevlja