Naslovna Obavještenja Javni poziv

Javni poziv

0

Na osnovu člana  15.Odluke o Etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere (Sl. br. 37/10 – opštinski propisi)  Odbor za izbor i imenovanja SO-e Pljevlja objavljuje šesti . Za prikupljanje predloga kandidata za članove Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

 

1.Pozivaju se građani, grupe građana, obrazovne, naučne i stručne institucije, ustanove iz oblasti kulture, medija, sporta i NVO,  da predlože kandidate za članove Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere.

Ovlašćeni predlagači mogu predložiti najviše po jednog kandidata.

2.Etička komisija ima predsjednika i 4 (četiri) člana.

3.Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje:

-posjeduje visoke etičke vrijednosti i uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini;

-ima prebivalište na teritoriji opštine;

4.Za člana Etičke komisije ne može biti izabrano lice koje je:

-izabrani predstavnik ili funkcioner u smislu odredaba Etičkog      kodeksa izabranih predstavnika ili funkcionera;

-funkcioner ili član organa političke partije (predsjednik,članovi predsjedništva,njihovi zamjenici,članovi izvršnih i glavnih odbora,kao i drugi partijski funkcioneri;

-pravosnažno osuđeni za krivično djelo koja ga čini nepodobnim za članstvo u Etičkoj komisiji;

5.Ovlašćeni predlagač, uz predlog, obavezno dostavlja :ime i prezime kandidata, druge lične podatke, podatke o prebivalištu, kraću biografiju i obrazloženje predloga.

Ovlašćeni predlagač, uz predlog, dostavlja:

-potpisanu izjavu kandidata da ispunjava uslove za člana Etičke komisije u smislu stava 4. iz Javnog poziva;

-dokaz o prebivalištu kandidata;

-izjavu kandidata o prihvatanju kandidature.

6.Svi izrazi koji se u ovom pozivu koriste za fizička lica u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

7.Predlozi se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu, na adresu: Odbor za izbor i imenovanja SO Pljevlja,ul.Kralja Petra I 27.