Naslovna Obavještenja Javni poziv

Javni poziv

0

Na osnovu člana  15. Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike (Sl. br. 37/10 – opštinski propisi) Odbor za izbor i imenovanja SO-e Pljevlja objavljuje šesti . Za prikupljanje predloga kandidata za članove Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike.

1.Pozivaju se građani,grupe građana,zaposleni u organima lokalne uprave, zaposleni u javnim službama,zaposleni u lokalnim medijima i NVO koje imaju sjedište na području opštine da predlože kandidate za članove Etičke komisije. Ovlašćeni predlagači mogu predložiti najviše po jednog kandidata.

2.Etička komisija ima predsjednika i 4 (četiri)člana.

3.Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje:

-posjeduje visoke etičke vrijednosti i uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini;

-ima prebivalište na teritoriji opštine;

4.Za članove Etičke komisije biraju se:

-1 predstavnik  iz reda građana;

-1 predstavnik iz reda zaposlenih u organima lokalne uprave,

-1 predstavnik iz reda zaposlenih u javnim službama;

-1 predstsvnik iz reda zaposlenih u lokalnim medijima;

-1 predstavnik NVO;

5.Za člana Etičke komisije ne može biti izabrano lice koje je:

-izabrani predstavnik ili funkcioner u smislu odredaba Etičkog      kodeksa izabranih predstavnika ili funkcionera;

-funkcioner ili član organa političke partije (predsjednik,članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi partijski funkcioneri;

-pravosnažno osuđeni za krivično djelo koja ga čine nepodobnim za članstvo u Etičkoj komisiji;

6.Ovlašćeni predlagač, uz predlog, obavezno dostavlja :ime i prezime kandidata, druge lične podatke, podatke o prebivalištu, kraću biografiju i obrazloženje predloga.

Ovlašćeni predlagač dostavlja i:

-potpisanu izjavu kandidata da ispunjava uslove za člana Etičke komisije u smislu stava 4. iz Javnog poziva;

-dokaz o prebivalištu kandidata;

-dokaz o radnom odnosu kandidata za lica iz stava 3. tačke 2-4 ovog poziva; odnosno dokaz o članstvu kandidata za lica iz stava 3.tačka 5 poziva;

-izjavu kandidata o prihvatanju kandidature.

7.Svi izrazi koji se u ovom pozivu koriste za fizička lica u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

8.Predlozi se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu, na adresu: Odbor za izbor i imenovanja SO Pljevlja,ul.Kralja Petra I 27.

PREDSJEDNIK ODBORA

Velimir Golubović,s.r.