Naslovna Vijesti Društvo Osobe sa invaliditetom ne smiju ostati društveno nevidljive

Osobe sa invaliditetom ne smiju ostati društveno nevidljive

0

Blanka Radošević Marović je kazala da ministarstvo prati primjenu međunarodnih standarda za zaštitu lica sa invaliditetom, preduzimanje mjera za njihovu implementaciju u pravni sistem Crne Gore, sprovođenje zakonskog i strateškog okvira

Osobe sa invaliditetom (OSI) ne smiju ostati društveno nevidljive jer imaju sva prava na jednake mogućnosti i različitost, poručenoje na okruglom stolu koji je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo u susret Međunarodnom danu OSI.

Generalna direktorka Direktorata za unapređenje i zaštitu za ljudskih prava, Blanka Radošević Marović, rekla je da Vlada stvara uslove za aktivno uključivanje OSI u društveno-politički život, budući da je jednako ostvarivanje ljudskih prava jedan od najvažnijih pretpostavki demokratije.

Ona je kazala da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava prati primjenu međunarodnih standarda za zaštitu lica sa invaliditetom, preduzimanje mjera za njihovu implementaciju

u pravni sistem Crne Gore, sprovođenje zakonskog i strateškog okvira.

“Ministarstvo radi, zajedno sa svim relevantnim akterima, na podizanju svijesti opšte i stručne javnosti kroz edukacije i treninge u vezi sa eliminacijom stereotipa i predrasuda”, istakla je Radošević Marović.

Kako je navela, Ministarstvo je ove godine iniciralo održavanje okruglog stola na temu učešća OSI u političkom i javnom životu u cilju razvijanja političke ravnopravnosti odnosno omogućavanju tim osobama da budu na mjestima donosilaca odluka.

“Ministarstvo će nastaviti da sprovodi politiku i aktivnosti u pravcu pune integracije OSI i njihove zaštite od diskriminacije, te ostvarivanje njihovih osnovnih ljudskih prava u punom obimu”, poručila je Radošević Marović.

Član Komiteta Ujedinjenih nacija za prava lica sa invaliditetom Damjan Tatić istakao je da je članom 21 Univerzalne deklaracije o pravima čovjeka svakom pojedincu garantovano pravo da učestvuje u upravljanju javnim poslovima svoje zemlje.

On je naveo da OSI imaju višestruke poteškoće kada je riječ o ostvarivanju i biračkog prava.

“Osobe pod starateljstvom mogu biti lišene prava da biraju i da budu birane u organe vlasti”, ukazao je Tatić.

Kako je naveo, osobe sa senzornim invaliditetom često ne mogu da dođu do relevantnih informacija, a korisnici kolica nailaze na nepristupačna glasačka mjesta.

Slabovidim i licima sa oštećenjem vida, prema riječima Tatića, potrebno je obezbjediti na neprikosnoven način podršku,a da ista ne utiče na slobodno ispoljavanje biračke volje.

Na okruglom stolu je kao glavni izazov u oblasti zaštite i unapređenja prava OSI prepoznato njihovo autetntično predstavljanje, kao i njihovo autentično zastupanje.

“Konstatovano je da veliki izazov ostaje primjena pravnih propisa, te pitanje kako da donosioci odluka podstaknu lica sa invaliditetom da se uključe u politički i javni život”, saopšteno je iz Ministarstva.

U svijetu preko milijardu ljudi, ili približno 15 odsto populacije, živi sa nekim oblikom invaliditeta.

izvor:Vijesti