Naslovna Najnovije vijesti Monitoring posjeta predstavnika ZZZCG u okviru Javnog rada

Monitoring posjeta predstavnika ZZZCG u okviru Javnog rada

0

U četvrtak  04. jula 2019. godine predstavnik ZZZCG– Biroa rada Pljevlja, g-din Aldin Kordić savjetnik za aktivne politike zapošljavanja, bio je u monitoring posjeti NVU „Zračak Nade“ i JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja.

Monitoring posjeta je vezana za realizaciju Javnog rada „ Personalni asistenti za podršku djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u Udruženju i Centru“.

Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju  „ Zračak Nade“ je 13.05.2019. godine počelo sa realizacijom Javnog rada „ Personalni asistenti za podršku djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u Udruženju i Centru“ koji finasira Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Partner u realizaciji ovog Javnog rada je JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja. Javni rad se izvodi planiranom dinamikom. U okviru Javnog rada zaposlena su 4 lica sa evidencije nezaposlenih. Period realizacije Javnog rada je četiri mjeseca. Javni rad kako smo naveli realizuje NVU„ Zračak Nade“,4 personalna asistenata obavljaju svoj radni angažman u Udruženju „ Zračak Nade“ i u JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja koji su partneri na projektu.

Tokom posjete predstavnik ZZZCG Biro rada- Pljevlja je sa zaposlenima u NVU „Zračak Nade“  i JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevljarazgovarao o zadovoljstvu radnim angažmanom, poslovima koje obavljaju i dr.