Naslovna Vijesti Društvo Za grant šeme tri miliona eura

Za grant šeme tri miliona eura

0

Za sprovođenje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom, u 2019. godini, opredijeljeno je šest miliona eura. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje nalaze se 8.222 lica sa invaliditetom, što čini blizu 20 odsto ukupnog broja nezaposlenih.

Zavod će tokom godine objaviti javni poziv za finansiranje projekata  zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, u iznosu od tri miliona eura.

Osnovni cilj javnog poziva jeste finansiranje projekata koji će doprinijeti unapređenju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom.

Takođe, realizacijom ovih projekata se unapređuje zapošljivost lica sa invaliditetom, njihova konkurentnost na tržištu rada i podstiče se otvaranje novih radnih mjesta za ova lica.

“Profesionalna rehabilitacija obuhvata mjere i aktivnosti koje se realizuju sa ciljem da se lice sa invaliditetom na odgovarajući način osposobi za rad, zadrži zaposlenje, u njemu napreduje ili promijeni svoju profesionalnu karijeru”, objašnjava savjetnica u Fondu Gracijela Rakonjac.

Ona dodaje da je sprovođenje mjera profesionalne rehabilitacije  kontinuirana aktivnost, koja se realizuje tokom cijele godine, a ima za cilj povećanje stepena zapošljivosti uključenih lica sa invaliditetom.

Rakonjac navodi da, shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, poslodavac koji zaposli lice sa invaliditetom može ostvariti pravo na: subvenciju zarade tog zaposlenog lica, pravo na učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta u radu zaposlenom licu, bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada zaposlenog lica sa invaliditetom, kao i na kreditna sredstva pod  povoljnim uslovima za kupovinu mašina, opreme i alata potrebnog za zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Bilježi se konstantan rast broja subvencija, pa se, po riječima Rakonjac, očekuju znatno veći izdaci na ovoj budžetskoj stavci, u odnosu na prošlu godinu.

Rakonjac podsjeća na to da polaznici programa profesionalne rehabilitacije, za vrijeme njegovog trajanja, imaju pravo na novčanu pomoć, koja ne može biti veća od 15% prosječne mjesečne bruto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u prethodnoj godini.

Prema podacima s kraja prošle godine, 421 poslodavac ostvaruje pravo na subvenciju zarade za 660 lica sa invaliditetom (muškarci – 344, žene – 316).

Na određeno vrijeme zaposlena su 254 lica sa invaliditetom, dok je 406 lica zaposleno na neodređeno vrijeme.

Pravo na subvenciju – učešće u finansiranju ličnih trokova asistenta (pomagača u radu) ostvaruje 47 poslodavaca, za 65 zaposlenih lica sa invaliditetom (muškarci – 42, žene – 23).

Sedam lica je zaposleno na određeno, dok je 58 lica zaposleno na neodređeno vrijeme.

Tokom prošle godine, Zavod je objavio dva javna poziva, na osnovu kojih je odobreno finansiranje 56 projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom, ukupne vrijednosti 2.916.239,15 eura.

Izvor:CDM

Marina Soković učesnica projekta“Informacije bez prepreka“koji finansira ZZZCG