Naslovna NVO Monitoring posjeta predstavnika ZZZCG u okviru Javnog rada

Monitoring posjeta predstavnika ZZZCG u okviru Javnog rada

0

U četvrtak  15. oktobra 2018. godine predstavnici ZZZCG– Biroa rada Pljevlja, g-đa Nada Beljkaš i g-din Aldin Kordić bili su u monitoring posjeti NVU „Zračak Nade“ i JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja.

Monitoring posjeta je vezana za realizaciju Javnog rada „ Personalni asistenti za podršku djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom“.

Udruženje za pomoć djeci sa smetnjama u razvoju „ Inkluzija“ je 01.09.2018. godine počelo sa realizacijom Javnog rada „ Personalni asistenti za podršku djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom“, koji finasira Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Javni rad se izvodi planiranom dinamikom. U okviru Javnog rada zaposleno je 10 lica sa evidencije nezaposlenih. Period realizacije Javnog rada je četiri mjeseca. Javni rad kako smo naveli realizuje NVO „ Inkluzija“, 5 personalnih asistenata obavlja svoj radni angažman u Udruženju „ Zračak Nade“, a 5 personalnih asistenata obavlja svoj radni angažman u JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja koji su partneri na projektu.

Tokom posjete predstavnici ZZZCG Biro rada- Pljevlja razgovarali su sa zaposlenima u NVU „Zračak Nade“  i JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja.