Naslovna Vijesti Društvo Polaganje u okviru projekta „Obrazuj se – zaposli se“

Polaganje u okviru projekta „Obrazuj se – zaposli se“

0

 

JU Dnevni centar Pljevlja realizuje projekat „OBRAZUJ SE –ZAPOSLI SE“ koji je podržao ZZZCG (Poziv za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom).

IMG_20170920_090826

Partner na projektu je NVU Roditelja djece sa teškoćama u razvoju“Zračak Nade”, a saradnici DOO Riznica Pljevlja, Narodna biblioteka „Stevan Samardžić“Pljevljai Srednja stručna škola Pljevlja.

Vrijeme realizacije projekta je: od 06.07.2017. do 15.03.2018.god.

Danas je  Dnevni centar Pljevlja organizovao polaganje za zanimanje pomoćni administrativni radnik za 7 lica sa invaliditetom u Srednjoj stručnoj školi Pljevlja. Polaganje se sastojalo od pismenog zadatka provjere preduzetničkih znanja i vještina. Komisiju za polaganje su sačinjavali jedan predstavnik Srednje stručne škole, jedan predstavnik ZZZCG – Biro rada Pljevlja i predstavnik JU Dnevnog centra Pljevlja. Lica su uspješno završila polaganje i Srednja stručna škola, kao licencirani izvođač će izdati sertifikate polaznicima. Lica sa invaliditetom su prethodno završila obuku za preduzetnička znanja i vještine po prilagođenom programu  u trajanju od 132 sata.

IMG_20170920_091413

7 lica sa invaliditetom koja su prošla obuku su raspoređena kod poslodavaca sa kojim su zasnovali radni odnos u trajanju do 6 mjeseci, završno sa 15.03.2017.godine. 

Osnovni ciljevi projekta:

  • Prevencija socijalne isključenosti zapošljavanjem lica sa invaliditetom i njihovim bržim uključivanjem u radne i društvene procese
  • Podizanje nivoa svijesti nezaposlenih lica sa invaliditetom o potrebi obrazovanja za nova zanimanja
  • Podizanje nivoa svijesti javnosti i poslodavaca o radnim kapacitetima lica sa invaliditetom i mogućnostima i benefitima zapošljavanja ovih lica
  • Uspostavljanje partnerstva između poslodavaca i organizatora obrazovanja odraslih, sa ciljem povećanja zaposlenosti lica sa invaliditetom

Posebni cilj projekta:

Povećanje broja lica sa invaliditetom koji su završili obuku  za prilagođeni program preduzetničkih znanja i vještina  i zaposlili se.