Naslovna Crna Gora Trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica

Trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica

0

Povodom Međunarodnog dana izbjeglica, 20. juna 2017. godine, ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, održao je sjednicu Koordinacionog odbora za praćenje implementacije sprovođenja Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica sa posebnim osvrtom na oblast Konik.

Na sjednici je razmatran izvještaj nadležnih državnih organa i drugih nadležnih institucija u sprovođenju Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica sa posebnim osvrtom na oblast Konik za perod januar – jun 2017. godine. Takođe, utvrđeni su prioriteti, dinamika i rokovi realizacije kao i ocjene postignutih rezultata u implementaciji Strategije.

Pravni status je najvažniji segment Strategije, ali i osnova za ostvarivanje ostalih prava raseljenih lica, kao što su smještaj, jednak pristup obrazovanju, zdravstvenom sistemu i sistemu zapošljavanja i samozapošljavanja.

Svjesni da se određena pitanja na najkvalitetniji način mogu rješavati u okviru regiona, Crna Gora će i dalje biti aktivan učesnik Regionalnog stambenog programa. Ovaj program je regionalni odgovor na otvorena pitanja raseljeništva vlada Hrvatske, BiH, Crne Gore i Srbije, uz veliku pomoć i podršku međunarodnih partnera.

U okviru ovog programa za Crnu Goru predviđa se obezbjeđenje sredstava za rješavanje stambenog pitanja za 6.063 lica koja pripadaju najranjivijoj kategoriji raseljenih lica iz BiH i Hrvatske i interno raseljnih sa Kosova.

Očekuje se da ovaj program značajno ubrza zatvaranje kampa Konik i ostalih kolektivnih centara za smještaj raseljenih i interno raseljenih lica.

Kad je u pitanju dobrovoljni povratak, Vlada Crne Gore u saradnji sa UNHCR-om stvara uslove u kojima će povratak biti zasnovan na dobroj informisanosti o stanju u zemlji porijekla, i koji će se odvijati u međunarodno priznatim okvirima, uz pomoć koja je dostupna putem međunarodnih organizacija, donatora i zemlje porijekla.

Kad su u pitanju interno raseljena lica sa Kosova, nedostatak raspoloživog zemljišta i stambenih rješenja, uz generalno ograničene uslove za reintegraciju i dalje utiče na održivi dobrovoljni povratak na Kosovo.

Vlada će u narednom periodu nastaviti da predano radi na obezbjeđivanju veće podrške zemalja porijekla, a prije svega kosovskih vlasti, kao i na pronalaženju konkretnih mehanizama na regionalnom nivou kako za integraciju tako i za pružanje pomoći pri povratku raseljenih lica u njihova mjesta porijekla.

Pripremio: Danko Gospić učesnik projekta “Povežimo se informisanjem”, koji realizuje NVO “Paradoks” u partnerstvu sa NVO “Informativni centar Pljevlja”, podržan kroz program grant šema Zavoda za zapošljavanje Crne Gore