Naslovna Najnovije vijesti Zapošljavanjem do smanjenja socijalne isključenosti OSI

Zapošljavanjem do smanjenja socijalne isključenosti OSI

0

U prostorijama NVU „ Zračak Nade“ održan je okrugli sto na temu “ Zapošljavanjem do smanjenja socijalne isključenosti OSI“. Ovaj okrugli sto je jedna od završnih aktivnosti u projektu „ Zapošljavanjem dojednakosti“.

Projekat se finansira iz Poziva za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Period realizacije projekta je 06.07.2017.-15.03.2018.godine.

OS 1

Pored ostalih okruglom stolu su prisustvovala i lica sa invaliditetom koja su zaposlena kroz ovaj i slične projekte podržane iz Poziva za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Tema okruglog stola je aktuelna, što je pokazalo aktivno učešće svih prisutnih u diskusiji.

Ovaj i slični projekti imaju veliki društveni značaj i direktno utiču na unapređenje zapošljavanja nezaposlenih lica sa invaliditetom i prevenciju socijalne isključenosti.