Naslovna Najnovije vijesti Projekat „Osnaživanjem i edukacijom u borbi protiv diskriminacije“

Projekat „Osnaživanjem i edukacijom u borbi protiv diskriminacije“

0

U okviru projekta „Osnaživanjem i edukacijom u borbi protiv diskriminacije“ koji sprovodi NVO „Ekvivalent“ iz Podgorice u partnerstvu sa NVO „Sjeverna Zemlja“ iz Berana, a finansijski je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava, ovog vikenda u Hotelu Franca u Pljevljima održan je dvodnevni trening za lica sa invaliditetom.

Ovo je prvi od ukupno tri planirana treninga u okviru pomenutog projekta na temu: „Podsticanje zapošljavanja lica sa invaliditetom na sjeveru Crne Gore.“

Predloženi projekat za opšti cilj ima: “Doprinos poštovanju ljudskih prava i promociji jednakosti lica sa invaliditetom.

Specifični cilj (svrha) projekta koji će biti ostvaren realizacijom predviđenih aktivnosti: “Podsticanje većeg stepena zapošljivosti i promovisanje prava na rad lica sa invaliditetom bez diskriminacije u nerazvijenim opštinama na sjeveru Crne Gore.

Realizacijom predloženog projekta biće sprovedeno istraživanje o nivou diskriminacije lica sa invaliditetom prilikom ostvarivanja prava na rad i zapošljavanje u nerazvijenim opštinama na sjeveru Crne Gore. Organizovanjem treninga za lica sa invaliditetom biće unaprijeđen nivo njihovog znanja o antidiskriminacionom zakonodavstvu  i zaštiti od diskriminacije prilikom ostvarivanja prava na rad i zapošljavanje. Pokretanjem i održavanjem efektivne medijske kampanje za podizanje nivoa svijesti javnosti biće vršena promocija vještina, vrijednosti, sposobnosti i doprinosa lica sa invaliditetom na radnom mjestu i tržištu rada sa ciljem podsticanja njihove zapošljivosti bez diskriminacije posebno u nerazvijenim opštinama na sjeveru Crne Gore.

Direktnu ciljnu grupu predloženog projekta predstavljaju organizacije za zaštitu ljudskih prava lica sa invaliditetom, sama lica sa invaliditetom i poslodavci iz nerazvijenih opština na sjeveru Crne Gore.

Glavne aktivnosti predloženog projekta čija realizacija će omogućiti ostvarivanje zadatog cilja su sledeće:

-Organizovanje treninga za lica sa invaliditetom iz nerazvijenih opština na sjeveru Crne Gore radi podizanja nivoa njihovog znanja o zabrani od diskriminacije po osnovu prava na rad i zapošljavanje;

Sprovođenje istraživanja o ostvarivanju prava na rad i zapošljavanje lica sa invaliditetom u nerazvijenim opštinama na sjeveru Crne Gore;

-Izrada izvještaja o ostvarivanju prava na rad i zapošljavanje lica sa invaliditetom u nerazvijenim opštinama na sjeveru Crne Gore;

-Organizovanje okruglih stolova za poslodavce iz nerazvijenih opština na sjeveru Crne Gore radi podizanja nivoa njihovog znanja o programima afirmativne akcije pri zapošljavanju lica sa invaliditetom;

-Medijska kampanja za podizanje svijesti opšte javnosti o ljudskim pravima lica sa invaliditetom.