Naslovna Najnovije vijesti DRUGA RADIONICA – DISKRIMINACIJA U OBLASTI OBRAZOVANJA

DRUGA RADIONICA – DISKRIMINACIJA U OBLASTI OBRAZOVANJA

0

U okviru projekta “Jedan dan posveti meni“ koji realizuje Udruženje paraplegičara Pljevlja, danas je održana radionica na temu „ Diskriminacija u oblasti obrazovanja“. Na radionici su učestvovali predstavnici osnovnih i srednjih škola u našem gradu. Učešće u radu druge radionice uzeli su direktori, profesori, nastavnici,  pedagozi i učitelji i to iz Gimnazije „Tanasije Pejatović“, Srednje Stručne Škole Pljevlja, OŠ „Boško Buha“, OŠ „Ristan Pavlović“  i OŠ „Mihailo Žugić“ iz Odžaka. Trenerica na ovoj radionici bila je Mira Topović.

Na interaktivnoj radionici se razgovaralo o svim vidovima diskriminacije u oblasti obrazovanja, inkluziji, arhitektonskim barijerama, podršci u zajednici, zatim o asistentima u nastavi i problemima i načinima rješavanja tih problema u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama.

Predstavljen je Zakon o zabrani diskriminacije, Nacionalna strategija za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti, Lokalni plan akcije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti sa posebnim osvrtom na oblast obrazovanja  i aktivnosti koje su predviđene da se realizuju u ovoj oblasti na lokalnom nivou.

Opšti cilj projekta je doprinos u ostvarivanju potpune ravnopravnosti lica sa invaliditetom sa drugim licima u skladu sa načelima UN Konvencije o pravima lica sa invaliditetom i domaćim zakonodavstvom.

Specifični cilj projekta je podizanje nivoa svijesti i znanja o uvažavanju prava lica sa invaliditetom bez diskriminacije, kroz :

• organizovanje seta od 10 obuka za 200 predstavnika organa državne uprave, organe lokalne uprave, ustanove i subjekte na teritoriji opštine Pljevlja na temu diskriminacije lica sa invaliditetom, i to: radionica za zdravstvene radnike, radionica za učitelje i vaspitače, radionica za nastavnike i profesore, radionica za predstavnike Zavoda za zapošljanje i poslodavce, radionica za predstavnike medija, za predstavnike lokalne uprave, radionica za predstavnike političkih partija, radionica za predstavnike organa lokalne uprave i ustanova kulture, radionica za predstavnike sportskih subjekata i sportskih organizacija, radionica za predstavnike MUP-a, sudstva, tužilaštva i inspekcijskih organa,

• osnaživanje 20 lica sa invaliditetom; organizovanjem seta od 4 radionice

snimanje filma o životu osoba sa invaliditetom, njegovo prikazivanje u medijima i organizovanje medijske kampanje usmjerene na zabranu diskriminacije.

Projekat traje 10 mjeseci. Podržan je od Ministarstva za ljudska i manjinska prava u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti.

Prva radionica je održana sa predstavnicima Doma zdravlja i Opšte bolnice Pljevlja. Tema radionice je bila “Diskriminacija u oblasti zdravstvene zaštite”.

Svi zaposleni u obrazovnim ustanovama zalažu se u svome radu za jednaka prava i mogućnosti a sve sa ciljem da se djeca sa invaliditetom dovedu u ravnopravan položaj sa djecom koja nemaju invaliditet.

„Ovom prilikom želim da se zahvalim svim učesnicima što su prepoznali važnost ove teme za lica sa invaldiitetom i doprinijeli da se kroz realizaciju ove aktivnosti i nakon donešenih zaključaka u daljoj realizaciji istih doprinese poboljšanju položaja lica sa invaliditetom“ –  kazala je za Pv portal trenerica Mira Topović.

Naglašeno je da postoji izražena i volja i raspoloženje u svakoj od ovih institucija za poboljšanjem uslova u načinu rada sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama i iznalaženju novih mogućnosti kako bi se prevazišle sve prepreke i barijere.