Naslovna Vijesti Društvo Održivi razvoj ruralnog turizma kroz razvoj ribolovnog turizma u Pljevljima

Održivi razvoj ruralnog turizma kroz razvoj ribolovnog turizma u Pljevljima

0

Analize globalnih trendova pokazuju da od ukupnog broja stanovnika oko 55% populacije na globalnom nivou živi u ruralnim područjima. Prognozira se da će između 2020. i 2025. godine ukupna ruralna populacija zabilježiti porast, a zatim će taj broj početi da opada što će usloviti povećanje broja stanovnika u gradskom u odnosu na ruralno područje na globalnom nivou. Tekuće tendencije na tržištu i karakteristike turističke tražnje povoljno utiču na razvoj ruralnog turizma, što potvrđuje i Svjetska turistička organizacija (UNWTO), koja ističe da se tržišni trendovi u turizmu kreću u korist ruralnog turizma. Uspješan razvoj ruralnog turizma zahtijeva praćenje savremenih svjetskih trendova i primjenu iskustava najboljih turističkih operatera u ovoj oblasti. Jedan od najvažnijih trendova je diverzifikacija na turističkom tržištu. U ruralnom turizmu je bitno promovisati jedinstveno, unikatno i tipično tržište, što utiče na povećanje tražnje, a destinaciju čini privlačnijom i prepoznatljivijom.

Savremeni turistički trendovi odlikuju se sve većim usmjeravanjem ka ruralnim destinacijama, sve izraženijom personalizacijom, povećanim interesovanjem i značajnom tražnjom turista za nestandardnim turističkim proizvodima. Zbog toga se u zemljama sa razvijenom turističkom ponudom mnogo veća pažnja posvećuje razvoju ruralnog turizma koji čini jednu od važnijih komponenti razvoja turizma i integralnog i održivog razvoja sela i ruralnih regiona.

Prirodni i ambijentalni uslovi, prirodne ljepote sa prostranstvima šuma, pašnjaka i livada pružaju sve mogućnosti za razvoj ruralnog turizma u opštini Pljevlja. Međutim, ne postoji dovoljno kvalitetan i razvijen ruralni turistički proizvod koji bi se mogao ponuditi tržištu. Razlog tome je nedostatak adekvatne turističke infrastrukture, nizak nivo znanja zainteresovanih strana, kao i   nerazvijene svijesti stanovništva o značaju bavljenja ruralnim turizmom.

U kontekstu postojećih prirodnih uslova, može se nesumnjivo potvrditi da opština Pljevlja ima  kapacitet za razvoj diverzifikovanog proizvoda u oblasti ruralnog turizma, pri čemu su neki od njih već napredovali u tržišnoj komercijalizaciji (npr. rafting,  zip line). Iako neki od proizvoda još uvijek nijesu razvijeni kao posebni, ali postoje u obliku aktivnosti, evidentno je da se proizvodi koji iniciraju razvoj ruralnog turizma u Opštini Pljevlja  pripadaju oblasti  turizma baziran na aktivnostima u prirodi (ribolov, biciklizam, pješačenje).

Nvo “Lelalis” u saradnji sa SRK “Lipljan”, a  kroz projrkat “Održivi razvoj ribolovnog turizma”, koji je podržan kroz Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, a koji  finansira EU,a sprovodi UNDP, promovisati ribolovni turizam u Opštini Pljevlja.

Značaj ovog projekta je veliki sa aspekta razvoja ruralnog turizma u opštini Pljevlja, kao novog  brenda opštine, a što će doprinijeti povećanju broja posjeta turista, kao i povećanju broja preduzetnika u oblasti ruralnog turizma tj. ribolovnog turizma, broja turista koji koriste ribolovnu turističku ponudu, ali i ukupnog broja noćenja i ugostiteljskih usluga, naročito na ruralnom području opštine. Sveukupno, projekat je definisan tako da je direktno povezan sa programima razvoja ruralnog turizma sa Akcionim planom do 2021. godine i Strategije za poljoprivredu i ruralni razvoj do 2020. godine, Nacionalne strategije za održivi razvoj do 2030. godine, Strategije razvoja turizma u Crnoj Gori do 2020. godine i Strategija regionalnog razvoja Crne Gore za period 2014-2020 godine.