Naslovna Najnovije vijesti PROJEKAT UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA „JEDAN DAN POSVETI MENI“

PROJEKAT UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA „JEDAN DAN POSVETI MENI“

0

Udruženje paraplegičara Pljevlja  započelo je realizaciju projekta „Jedan dan posveti meni”,  koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore, u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti. Trajanje projekta je 10 mjeseci.


Opšti cilj projekta je doprinos u ostvarivanju potpune ravnopravnosti lica sa invaliditetom sa drugim licima u skladu sa načelima UN Konvencije o pravima lica sa invaliditetom i domaćim zakonodavstvom.  Specifični cilj projekta je podizanje nivoa svijesti i znanja o uvažavanju prava lica sa invaliditetom bez diskriminacije. Ciljne grupe projekta su predstavnici organa državne uprave, organa lokalne uprave, ustanova i subjekata i lica sa invaliditetom, za koje će biti organizovane radionice na temu diskriminacije.

Glavne aktivnosti projekta su: organizovanje 10 jednodnevnih radionica na temu diskriminacije za 200 predstavnika državnih i lokalnih organa, ustanova i organizacija ( 10 radionica po 20 učesnika ). Planirane su sljedeće radionice:  Radionica za zdravstvene radnike na temu “Diskriminacija u oblasti zdravstvene zaštite, Radionica za učitelje i vaspitače na temu “Diskriminacija u oblasti vaspitanja i obrazovanja”, Radionica za nastavnike i profesore na temu “Diskriminacija u oblasti vaspitanja i obrazovanja”, Radionica za predstavnike Zavoda za zapošljavanje i poslodavce na temu “Diskriminacija u oblasti rada zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije”,  Radionica za predstavnike medija na temu “Diskriminacija u oblasti pristupačnosti informacijama”, Radionica za predstavnike organa lokalne samouprave na temu “Diskriminacija u oblasti pristupačnosti fizičke sredine”, Radionica za predstavnike političkih partija na temu “Diskriminacija u oblasti političkog života”, Radionica za predstavnike  organa lokalne uprave nadležnog za kulturu  ustanova kulture na temiu “Diskriminacija u oblasti kulture”, Radionica za predstavnike organa lokalne uprave nadležnog za sport,  sportskih subjekata i sportskih organizacija na temu “Diskriminacija u oblasti sporta”, Radionica za predstavnike MUP-a, sudstva, tužilaštva i inspekcijskih organa  na temu “Diskriminacija u oblasti postupanja pred nadležnim organima”.

U okviru projekta su takođe planirane i 4 radionice za 20 lica sa invaliditetom u cilju njihovog osnaživanja. To su: Radionica na temu “Prava lica sa invaliditetom”, Diskriminacija lica sa invaliditetom”, “Vještine zastupanja i lobiranja”, “Vještine komunikacije i prezentacije”. Nakon osnaživanja 20 lica sa različitim smetnjama, kao završna aktivnost projekta planirano je i snimanje filma o životu 10 lica sa invaliditetom  “Jedan dan posveti meni”,  kao aktivnost koja se prvi put realizuje u Pljevljima na ovaj način. Film će biti priča o jednom danu svake osobe: osobe korisnice kolica, osobe sa oštećenjem vida,  osobe sa oštećenjem sluha i govora, od buđenja do odlaska na spavanje, svakodnevnih aktivnostima i preprekama sa kojima se susreću, odnosu za zajednicom, diskriminacijom … koji će biti prilagođen osobama sa invaliditetom. Film „Jedan dan posveti meni“ biće  prikazan u Domu kulture u Pljevljima u terminu održavanja predstava i filmova, Za svečanu projekciju filma ćemo, prilikom prikazivanja angažovati lice koje će prevoditi film na gestovni govor, te prevodioca za osobe sa oštećenjem vida,  kako bi gledanje filma bilo dostupno svim licima i kako bi ostali građani postali svjesni potreba lica sa invaliditetom za učešćem u kulturnom životu i praćenju programa, te preprekama iz oblasti kulture. Na projekciju ćemo pozvati čelne ljude iz lokalne samouprave, preduzetnike, nevladine organizacije koje se bave osobama sa invaliditetom, sve učesnike radionica i zaineresovanu javnost. Ukoliko bude potrebe, organizovaćemo dvije projekcije i omogućiti Televiziji Pljevlja prikazivanje filma u najgledanijem terminu.

Jedna od glavnih aktivnosti projekta je organizovanje medijske kampanje u cilju podizanja svijesti javnosti, kroz štampanje 1000 komada lifleta o aktivnostima projekta, štampanje 500 primjeraka brošure o oblicima diskriminacije osoba sa invaliditetom.