Naslovna Najnovije vijesti Obuka zaposlenog osoblja za radno- okupacionu terapiju- stolarsko- gipsarske radionice za rad...

Obuka zaposlenog osoblja za radno- okupacionu terapiju- stolarsko- gipsarske radionice za rad sa odraslim licima sa invaliditetom

0

Nevladino udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „ Zračak Nade“ realizuje projekat „Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite i unapređenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima“, koji je finansijski podržan od Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore.

Opšti cilj projekta je unapjređenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom i njihovih roditelja pružanjem usluga u lokalnoj zajednici u skladu sa njihovim realim potrebama i međunarodnim standardima.

Jedna od aktivnosti je dvodnevna obuka zaposlenog osoblja za radno- okupacionu terapiju- stolarsko- gipsarske radionice za rad sa odraslim licima sa invaliditetom. Obuka je realizovana 28. i 29. novembra 2019.godine u prostroijama Javne ustanove Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju“ Vladimir Nazor” u Sarajevu.

Predavači na obuci bili su Ajla Hadžihasanović i Danijel Garić, likovni umjetnici , nastavnici u Javnoj ustanovi Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “ Vladimir Nazor” iz Sarajeva.

Teme koje su ovom obukom  obradjene: upoznavanje sa materijalima, upoznavanje sa alatima i tehnikama obrade gline, metode oblikovanja gline, postupak izrade gotovog proizvoda, upoznavanje sa mašinama za obradu i rezanje drveta, tehnike obrade drveta i stvaranje gotovog proizvoda od drveta .