Naslovna Najnovije vijesti U ,,Zračku nade” održane grupne radionice

U ,,Zračku nade” održane grupne radionice

0

Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju ,,Zračak nade” organizovalo je grupne radionice za korisniike ustanove. Na samoj radionici saznali smo nešta više o projektu pod nazivom ,,Za život u zajednici bez diskriminacije”. Projekat je finasijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Više o samom projektu kazala nam je Milica Božović, koordinator projekta.

Taj projekat  je finasiralo Ministarstvo za ljudska  i manjinska prava.Taj projekat je pomogao da javnost i zaposleni,  stručni radnici  i  saradnici saznaju i pomognu licima sa invaliditetom u ostvarivanju  njihovih određenih prava. Tu smo takođe  realizovali obuku za potpomognutu komunikaciju i gestovni govor gdje su pokazani način i metode komuniciranja sa licima oštećenog sluha  i sa licima sa intelektualnim invaliditetom, kao i sa osobama koje imaju autizam. Isto  tako, zaposleni u Opštini, nevladinom sektoru, Centru za socijalni rad i Centru za  dnevni boravak su imali obuku za ostvarivanje servisa stanovanje  uz podršku. Tu su bili predavači iz Beograda gdje je taj servis već odavno zavladao u Srbiji, međutim kod nas nije.Tu je pokazano da lica sa više od 27 godina mogu da obavljaju neke određene fizičke aktivnosti, samostalno, bez podrške drugih. Cilj projekta je osnaživanje određenih ljudskih prava kod osoba sa invaliditetom i njihova dalja borba da ta prava budu usklađena„- kazala je Božović.

Jelena Dragaš vaspitačica  ustanove “Zračak nade”  kazala nam je nešto više o samim radionicama.

Svakodnevno u Zračku nade održavamo grupne radionice. Akcenat je da se radi na poboljšanju očuvanih mogućnosti djece u cilju postizanja boljih rezultata u procesu obrazovanja. Ovim aktivnostima iz projekta znatno se smanjuje diskriminacija djece sa smetnjama u razvoju,tako što je obezbjeđena podrška ovog tipa i na taj način djeca mogu da razvijaju svoje kapacitete od ranog razvoja. Grupni rad se održava svakog dana ,što se tiče plana i programa radionica on je vezan za mogućnost i interesovanja djece. Vodimo računa da su radionice prilagođene godišnjim dobima, važnijim  datumima. Bitno je pomenuti da sa djecom rade stručni radnici i da imamo ogromnu podršku volontera. Radionice su kreativne, edukativne, veoma su poučne za djecu. Na radionicama slikamo,bojimo, vajamo, kuvamo, crtamo i radimo sa različitim materijalima“ – istakla je vaspitačica Jelena Dragaš.