Naslovna Vijesti Društvo U Gimnaziji “Tanasije Pejatović” i Srednjoj stručnoj školi Pljevlja održane radionice povodom...

U Gimnaziji “Tanasije Pejatović” i Srednjoj stručnoj školi Pljevlja održane radionice povodom obilježavanja 18.oktobra –Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima

0

U cilju  obilježavanja 18.oktobra-Evropskog dana  borbe protiv trgovine ljudima učenici II-1 i II-3 odjeljenja Gimnazije “Tanasije Pejatović”  i II-3 odjeljenja SSŠ Pljevlja organizovali su kreativne i zanimljive radionice na teme : “Stop-trgovini ljudima” i “I tebe se tiče”.

Radionice su otvorene  čitanjem teksta pod nazivom : “Slučaj Anita”  i prikazivanjem dijelova filmova koji su  govorili o surovoj eksploataciji i patnji žrtve trafikinga .

Zatim je usledila kratka diskusija učenika o samom pojmu trgovine ljudima , fazama (vrbovanje , tranzit , prebacivanje i eksploatacija) i oblicima (seksualna eksploatacija i iskorišćavanje u pornografske svrhe , radna eksploatacija , prinuda na vršenje krivičnih djela , prinudni brak, lažno usvajanje , prinudno prosjačenje , trgovina ljudskim organima , korišćenje u oružanim sukobima) kao i preventivnim mjerama i programima suzbijanja trafikinga.

Nakon diskusije prikazane su prezentacije učenika na temu : “Stop-trgovini ljudima” i “Trgovina ljudima” koje su  objedinile sve značajne informacije koje se tiču samog pojma trgovine ljudima .

 U drugom dijelu radionice učenici su  podijeljeni u pet grupa diskutovali i iznosili sopstvena mišljenja o tome kakva bi trebala da bude  uloga vršnjaka, škole, roditelja, policije ,Centara za socijalni rad , zdravstvenih institucija i civilnog sektora u rješavanju “Slučaja Anita” , koji su imali priliku da čuju na početku radionice.

 Takođe, prikazani su i panoi sa fotografijama i učeničkim porukama protiv trgovine ljudima .

Voditeljke radionice u Gimnaziji bile su učenice. Maja Idris i Milijana Vuković. Tekst je čitala Nejra Polovina, film pripremili :Ivan Rondović i David Dukić a

prezentaciju prikazale  učenice : Jović Anđela, Radović Marijana, Krvavac Nikolina, Bujišić Milica i Vujanović Sanja.

Pano uradile učenice : Mirjana i Milana Lacmanović, Matija Jovović, Katarina Tanjević i Vlado Vojnović.

Voditelji radionice u SSŠ Pljevlja  bili su učenici : Teodora Lazarević i Mirnes Kordić . Tekst je čitala Tatjana Stevančević , film pripremili :Ksenija Veljković, Petar Grbović,Kosta Laketić i Miloš Damjanović a prezentaciju  “Trgovina Ljudima” prikazali učenici  : Savičić Dragana,Slijepčević Amela, Peković Predrag i Despotović Velimir.

Prikazan je i pano sa fotografijama i učeničkim porukama protiv trgovine ljudima koje su pripremile učenice  : Jana Dajević,Hamijeta Čengić,Tijana Jašović i Andrea Lončar.

Mentorke učenicima u realizaciji radionica bile su profesorice Adisa Malagić i Slavojka Beba Čepić.

Cilj radionica jeste informisanje i edukacija učenika ali i šire javnosti o opasnostima i posljedicama trafikinga.Riječ je o modernom ropstvu koji pogađa sve zemlje svijeta i  koji na najsuroviji način krši osnovna ljudska prava (pravo na život , pravo na ljudsko dostojanstvo, pravo na slobodu izbora, pravo na slobodu kretanja…).Kroz prezentaciju , ispovjesti, diskusiju  i filmove učenici su ukazali na načine vrbovanja žrtava, surovu eksploataciju i patnju kroz koju žrtve prolaze ali na preventivne mjere koje bi trebali preduzeti da bi zaštitili sebe i svoje bližnje.Učenici su saglasni da u rešavanju ovog problema treba da se uključe i umreže sve institucije društva kako bi zajedničkim snagama spriječile i zaštitile potencijalne žrtve trgovine ljudima.