Naslovna Vijesti Društvo STUDENTSKE NAGRADE

STUDENTSKE NAGRADE

0

Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja raspisao je javni konkurs za dodjelu Studentske nagrade opštine Pljevlja za 2019. godinu. Sredstvima iz Budžeta opštine Pljevlja nagrađuje se do 5 studenata sa različitih fakulteta. 

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti koji: studiraju u Crnoj Gori i zemljama bivše SFRJ,  imaju prebivalište na teritoriji opštine Pljevlja, koji su završili osnovne studije u periodu između dva konkursa, do roka predviđenog za predaju dokumenata, koji su tokom osnovnih studija ostvarili srednju ocjenu položenih ispita najmanje 9,50.

Prijava na Konkurs se podnosi na obrascu koji propisuje organ lokalne uprave nadležan za poslove obrazovanja. Obrazac se može podići na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja ili preuzeti sa web sajta Opštine. Nagrada se istom studentu može dodijeliti samo jedanput.

Nagrada se dodjeljuje  povodom 20. novembra, praznika Opštine, studentima koji imaju prebivalište u opštini Pljevlja, kao izraz priznanja za izuzetan uspjeh u studiranju.

Nagrade će biti uručene dobitnicima na Svečanoj sjednici Skupštine opštine Pljevlja povodom 20. novembra, praznika Opštine.

Konkurs je otvoren do 30.10.2019.godine.