Naslovna Vijesti Društvo Pošumljavanje i suzbijanje nelegalne sječe prioriteti

Pošumljavanje i suzbijanje nelegalne sječe prioriteti

0

Rad Koordinacionog tima za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu, koji je formirala Vlada u aprilu, daje evidentne rezultate, što predstavlja ohrabrenje i potvrdu efikasnosti koordinirane saradnje i terenskog rada svih nadležnih institucija prilikom rješavanja tog izazova. Osim rada na otkrivanju nelegalnih aktivnosti, poseban fokus je na pošumljavanju, saopšteno je danas iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Za mjesec posađeno 320 hiljada sadnica

Jesenja sadnja u okviru akcije pošumljavanja “Po jedna sadnica za svakog stanovnika Crne Gore” započela je polovinom septembra u Plavu, nakon čega je obuhvatila sve područne jedinice Uprave za šume u Crnoj Gori.

“Najintezivniji radovi se izvode u područnim jedinicama Pljevlja, Nikšić, Bijelo Polje, Mojkovac i Berane. Do polovine oktobra zasađeno je 320.000 sadnica, na površini od 154,6 hektara”, kažu u Ministarstvu.

Dodaju da su na nivou svih područnih jedinica formirane komisije koje obavljaju kontrolu kvaliteta i dinamike aktivnosti prilikom pošumljavanja, a sve radove na kraju obići će centralna komisija Uprave.

“Od početka aprila, Koordinacioni tim je održao devet sjednica, i to na terenu, u područnim jedinicama gdje su šume posebno ugrožene bespravnim aktivnostima. Ove sedmice, sjednica je održana u Kolašinu, u područnoj jedinici koja je najviše ugožena bespravnim sječama. Na sastanku su sumirani dosadašnji rezultati”, navode u resoru poljoprivrede.

Raste broj krivičnih prijava protiv poznatih lica

Od početka godine podnešeno je 46 krivičnih prijava za bespravnu sječu na poznata lica, što je značajno unapređenje u odnosu na prethodni period kada su prijave bile uglavnom na NN lica.

“Za privatne šume podnijeto je osam prekršajnih prijava za bespravnu sječu drvne mase od oko 154 kubika.
Podnijete su četiri krivične prijave protiv službenika Uprave za šume zaduženih za čuvanje šuma. Podnešena je i jedna prekršajna prijave za uzurpaciju državne movine”, naglasili su u Ministarstvu.

Ističu da je prilikom boravka članova tima u Kolašinu analizirana i planska dokumentacija u šumarstvu za ovu područnu jedinicu, koja je u međuvremenu urađena.

“Za gazdinsku jedinicu “Bukov potok – Sušac” evidentiran je značajan manjak drvne mase, koji je očigledno posljedica bespravnih sječa na tom području. Dokumentacija je proslijeđena Odsjeku za privredni kriminal i osnovnom tužilaštvu u Bijelom Polju. Narednih dana analiziraće se i dokumentaciju i stanje u gazdinskoj jedini “Vučji potok”, gdje su takođe konstatovane bespravne sječe”, najavljuju iz Ministarstva.

Inspekcije pojačano kontrolišu promet ogrijeva

Šumarska inspekcija je tokom avgusta i septembra izvršila 291 kontrolu preduzeća u toj oblasti i izrekla kazne u ukupnom iznosu od oko 22,7 hiljada eura. Podnijete su i tri krivične prijave.

Pored redovnih aktivnosti, šumarska inspekcija od oktobra, zbog pojačanog prometa ogrijeva, pojačano kontroliše i promet drvnih sortimenata, zajedno sa Upravom policije i Upravom za šume.

“Ukupno je do sada kontrolisano 67 vozila koja su vršila prevoz ogrijeva, na području Bijelog Polja, Berana, Andrijevice, Rožaja, Mojkovca, Podgorice i Danilovgrada. Utvrđeno je da devet vozila nijesu imala propisano uvjerenje o porijeklu. Izdato je osam prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 2,4 hiljade eura na fizička lica, dok je u jednom slučaju lice vršilo prevoz ogrijeva bez uvjerenja o porijeklu i bez žiga, zbog čega je predmet proslijeđen tužilaštvu. Evidentirano je da posječeni ogrijev potiče sa trase puta iz Bjelasice – lokalitet Cmiljača”, navode u Ministarstvu.

Kako dodaju, na sastanku je zaključeno da se u cilju još efikasnijeg rada i kontrole na terenu, aktivnosti svih inspekcijskih službi moraju bolje sinhronizovati, a ukazano je i na potrebu zamjene pojedinih inspektora po područjima djelovanja.

“U sastavu Koordinacionog tima su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Uprave za šume, predstavnici Uprave policije, Vrhovnog državnog tužilaštva, Uprave za inspekcijske poslove, Uprave carina, Poreske uprave, kao i predstavnik nevladinog sektora”, podsjećaju u Ministarstvu, ističući da Kordinacionim odborom predsjedava državni sekretar za oblast šumarstva lovstva i drvne industrije Milosav Anđelić.

Izvor: CDM