Naslovna EKO BAJKA DJEČIJA NEDELJA

DJEČIJA NEDELJA

0

DAJ ODRASLI SVIJETE BUDI  JEDNOM DIJETE!

MOĆAN SI KO ČELIK SVE TI NEŠTO FALI,

BUDI JEDNOM VELIK KAO ŠTO SU MALI!

Na našim prostorima Dječija nedelja se obilježava od 1934. godine, i od tada se mijenja i razvija prilagođavajući svoje programske ciljeve stvarnim potrebama i problemima djece.

Manifestacija Dječije nedelje se svake godine održava u mjesecu oktobru, sa ciljem skretanja pažnje javnosti na djecu i mlade, na dijete kao nosioca prava, na potrebe djece u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihovo pravo da odrastaju u što boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje potencijala.

Cilj ove manifestacije je afirmisanje drugarstva, različitosti, njegovanje dječijeg stvaralaštva, poštovanje prava djeteta kroz zajedničke aktivnosti djece, vaspitača, porodice i društvene sredine.

Aktivnosti koje će se realizovati ove godine u vrtićima a  povodom obilježavanja manifestacije Dječija nedelja su veoma raznovrsne.

U JPU vrtiću „Eko bajka“ prvi dan će obilježiti svečano otvaranje Dječije nedelje. Drugi dan je planiran izlet na Žabljak, djece predškolske grupe 1,2 i 3, a treći dan, Šumski maskenbal. Četvrti dan će na izletu na Žabljaku boraviti djeca predškolske grupe 4,5, i 6. Peti dan će biti upriličen Sajam zdrave hrane.

Dječija nedelja je prilika da se kroz aktivnosti i sadržaje ostvaruju dječija prava, uvažava individualnost svakog djeteta i njegova potreba za igrom i stvaralaštvom.