Naslovna Vijesti Društvo Skupština rekla „Da“: Fiskalne kase odlaze u prošlost, svaki račun i faktura...

Skupština rekla „Da“: Fiskalne kase odlaze u prošlost, svaki račun i faktura mora na odobrenje u Poresku upravu

0

Skupština Crne Gore usvojila je Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga. Fiskalne kase postaće prošlost, a njih će zamijeniti kompjuteri preko kojih će se svaki račun (ili faktura), morati prvo na odobrenje u Poresku upravu. Iako djeluje komplikovano, zapravo je jednostavno, prodavac unese u kompjuter šta je kupljeno, a račun prije nego izađe, putem internet konekcije i posebnog softvera ide na provjeru u Poresku upravu. Taj postupak će trajati svega dvije sekunde.

Iako je zakon dobio podršku Skuoštine, neophodno je donijeti podzakonske akte. Rok za njihovo donošenje i usvajanje je 60 dana.

Nakon toga se i zvanično u praksi može krenuti u postupak fiskalizacije.

„Donošenje Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga inicirano je u cilju efikasnije borbe protiv sive ekonomije, praćenja regularnosti poslovanja poreskih obveznika,uspostavljanja većeg stepena poštovanja poreskih propisa, ali i modernizacije načina komunikacije državne uprave sa privredom u skladu sa tehnološkim razvojem i trendovima automatizacije poslovnih procesa“, kazali su nam u Poreskoj upravi Crne Gore.

Kako će to funkcionisati u praksi?

Sjeli ste u restoran sa četiri prijatelja da popijete kafu. Konobar preko kompjutera unosi traženih pet kafa, a zatim se automatski račun šalje na odobrenje u Poresku upravu. Nakon ne više od dvije sekunde, račun će se i odštampati. Ovim putem nefiskalni računi koji su često bili najlakši sistem sa kojim su nesavjesni poslodavci manipulisali više neće biti moguć.

Nešto komplikovanija procedura je prilikom plaćanja putem faktura, jer mnoge kompanije nijesu obveznici fiskalnih kasa.

Izdata faktura takođe mora na odobrenje u Poresku upravu. Prvo se traži tzv. kod za izdavanje, kako bi i faktura bila fiskalizovana. Uz jednistveni matični broj, potreban je i elektronski potpis. Zatim slijedi odbrenje Poreske uprave koje mora biti prikačeno uz svaku fakturu. Tek tadda faktura može u Poresku upravu. Prilikom storniranja fakture ili grešaka prilikom izdavanja računa, mora se proći ista procedura.

Troškovi

Za uspješnu implementaciju zakonskog i tehničkog rješenja potrebno je da i Poreska uprava i poreski obveznici prilagode svoje sisteme za evidentiranje prometa.

„To za većinu poreskih obveznika neće predstavljati značajno administrativno operećenje, dok će obveznici koji ne posjeduju naplatne uređaje naprednih generacija, imati mogućnost i iznajmljivanja uređaja po cijenama koje ne predstavljaju značajno opterećenje za njihov budžet“, tvrde u Poreskoj upravi.

Međutim, za sve firme koje su do sada morale da imaju fiskalne kase, iste će morati biti zamijenje kompjuterima sa posebnim softverima za komunikaciju sa Poreskom upravom. Troškovi zamjene kase kompjuterima pašće na leđa vlasnika firmi, koji će, shodno zakonu, biti u obavezi da izvrše zamjenu.

I one firme koje nijesu obveznici fiskalnih kasa, moraće da kupe poseban softver preko kojeg će komunicirati sa Poreskom upravom prilikom izdavanja faktura.  

Obveznici ovog zakona nijesu oni koji prodaju karte u putničkom prometu, koji žive od prodaje vlastitog voća i povrća na tezgama, bave se otkupom poljoprivrednih proizvoda, univerzalnim poštanskim uslugama, bankarskim uslugama, prodaju struju, vodu ili plin i igrama na sreću.

Testna faza

Prije nego počne zvanična primjena, za sve korisnike Poreska uprava će pripremiti testni period.

„Po izradi rješenja uslijediće testna faza u kojoj će poreski obveznici moći da provjere funkcionasnje sistema u poslovanju prije početka primjene Zakona, radi blagovremenog otklanjanja eventualnih poteškoća u funkcionisanju istog i obezbjeđivanja nesmetanog funkcionisanja u fazi produkcije“, istakli su u Poreskoj upravi.

O svim detaljima će, dodaju u PU, poreski obveznici će biti blagovremeno obavješteni.

„Treba naglasiti da će se sistem elektronske fiskalizacije zasnivati na savremenoj tehnologiji na crnogorskom tržištu, te da će o svim koracima u implementaciji istog poreski obveznici biti blagovremeno obaviješteni, kroz komunikacione kanale i već uspostavljen sistem proaktivne i bliske saradnje“, zaključili su u Poreskoj upravi.

Izvor:Standard