Naslovna Najnovije vijesti SAOPŠTENJE ZA JAVNOST DEMOKRATA

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST DEMOKRATA

0

Klub odbornika Demokrata u SO Pljevlja
Juče se održala 13. sjednica SO Pljevlja na kojoj se raspravljalo o dramatičnoj ekološkoj situaciji u gradu. Poseban akcenat je stavljen na dešavanja iz početka jula, konkretno o pomoru tone ribe i uništavanju Vezičnice i Ćehotine, ispuštanjem otrovnih materija u rijeku, od strane Termoelektrane Pljevlja.
Na pomenutoj sjednici, odbornici Demokratske Crne Gore su kroz formu pitanja predstavnicima lokalne samouprave, ali i diskusija, uzeli učešće u raspravi. Postavljala su se pitanja odgovornosti za učinjenu ekološku katastrofu, ali smo mogli čuti i konstatacije kako EPCG svojim divljanjem decenijama sistematski  uništava životnu sredinu u Pljevljima. 

Da je Crna Gora uređena država, pitanje zagađenja bi bilo riješeno 1982 godine, od kada datira obaveza EPCG o toplifikaciji Pljevalja. Međutim, kako tada , tako i danas Termoelektrana Pljevlja zajedno sa kopovima Rudnika uglja predstavlja glavnog zagađivača u našoj opštini. 

Konkretan slučaj, ekološka katastrofa nastala ispuštanjem otrovnih otpadnih voda iz Termoelektrane Pljevlja u rijeke Vezičnicu i Ćehotinu ukazuje na : 

– nepostojanje mehanizma države da kontroliše zagađivača

– nepostojanje svijesti učinilaca o težini i štetnosti učinjenog krivičnog djela i prekršaja

-sramotno izbjegavanje odgovornosti zagađivača , odnosno Termoelektrane Pljevlja. 

Imajući u vidu da je javna tajna da se ispuštanje otrovnih otpadnih voda iz Termoelektrane Pljevlja u rijeke Vezićnicu i Ćehotinu vršilo i ranije, da je i ranije pričinjavana ogromna šteta na biljnom i životinjskom svijetu pomenutih rijeka, a to je posrednim putem, svih ovih godina i decenija, ostavljalo posljedice po zdravlje ljudi u našem gradu, sasvim je jasno da ovo nije izolovan slučaj, te da svođenje na naknadu štete u samo ovom slucaju i sama odgovornost (krivična i prekršajna) učinilaca u samo ovom slučaju, nije dovoljna. 

Odbornici Demokrata su konstatovali da je prošlo tri godine od donošenja Zakona o životnoj sredini, koji je predvidio eko naknadu i za te tri godine su izgubljena ogromna sredstva koja su mogla biti iskorišćena za zaštitu životne sredine u Pljevljima. Borba za uvođenje eko-naknade je borba za ljepša, zdravija, čistija i modernija Pljevlja. 

Odbornički klub Demokrata je i dosada preduzimao brojne aktivnosti vezane za poboljšanje životne sredine, a u budućem periodu će još intenzivnije raditi na njenoj zaštiti i neće dozvoliti da sve ostane na priči i uzaludnim informacijama i zaključcima. 

Jedna od pravnih mjera će biti ukazivanje na pravne oblike zaštite životne sredine, kroz instrumente domaćeg i zakonodavstva EU, te upoznavanja građana Pljevalja sa praksom razvijenih evropskih zemalja i upoznavanje sa pravnom praksom Evropskog suda za ljudska prava.