Naslovna Vijesti Društvo EPCG će uložiti 4,5 milona eura u toplifikaciju

EPCG će uložiti 4,5 milona eura u toplifikaciju

0

Toplifikacija će stvoriti uslove da se zagađenje vazduha u Pljevljima tokom zimskih mjeseci svede na najmanju moguću mjeru – kazao je predsjednik opštine Igor Golubović na nedavno održanoj sjednici lokalnog parlamenta.

Ekološkom rekonstrukcijom prvog bloka TE stvoriće se uslovi i za toplifikaciju grada.

“Nakon što su se stvorili uslovi za izgradnju daljinskog grijanja u Pljevljima iz TE Pljevlja, odnosno da će državno preduzeće EPCG uložiti 4,5 miliona eura u izgradnju baznog i rezervnog toplotnog izvora sa svim agregatima i elementima za toplu vodu za grijanje kao i da će finansirati izgradnju drvovoda kod Milet bašte sa bočnim drvovodima u vrijednosti od 2,5 miliona eura i da ćemo u gradu imati ono što je trebalo da se desi krajem devedesetih godina prošlog vijeka. Državna pomoć će se takođe značajno uključiti u ovaj projekat kroz stvaranje uslova za eksproprijaciju zemljišta za izgradnju toplovoda. Država će nastaviti sa značajnim pomaganjem lokalnom budžetu za mjere energetske efikasnosti u objektima koje ćemo grijati iz TE koje sada grijemo iz drugih vidova grijanja. U međuvremenu ćemo takođe nastaviti i sa dodatnim davanjima za korišćenje eko goriva što je u poslednje vrijeme značajno svelo korišćenje uglja u individualnim ložištima sa 25 hiljada tona prije pet godina na nekih 12-13 hiljada tona prošle godine” – kazao je Igor Golubović, predsjednik opštine Pljevlja.

Golubović je govorio i onome što je do sada urađeno na zaštiti životne sredine od strane privrednih subjekata koji su prepoznati kao najveći zagađivači.

“Naravno, ne treba zaboraviti i prije sedam godina ugrađen sistem za elektrofiltraciju izduvnih gasova za sagorjevanje uglja u TE Pljevlja koja su dovela emisiju izduvnih gasova na evropske standarde.Aktivnosti Rudnika uglja AD Pljevlja na smanjenje uticaja na kontaktne zone površinskog kopa Potrlica su takođe ne male i one se odnose na taložnik izlivnih voda iz kopa Potrlica koji je urađen i koji funkcioniše. Tu je i onlajn mjerenje zamućenja izvornih voda iz površinskog kopa Potrlica na mjestu ulivanja u Ćehotinu. Pored toga Rudnik je krenuo u izgradnju zelenog zaštitnog pojasa i drvoreda  na obodu površinskog kopa Potrlica. Uvode se nove tehnologije u izgradnju unutrašnjih puteva u kopu koji će smanjiti prašenje prilikom prolaska velikih kamiona, povećanje intenziteta prskanja unutrašnjih transportnih puteva u površinskom kopu Potrlica i na kraju finansiranje rada SRK “Lipljen” u dijelu rada i upravljanja mrestilištem u Vodicama” – rekao je Igor Golubović, predsjednik opštine Pljevlja.

Golubović je podsjetio i na  projekte remedijacije deponije Maljevac i jalovišta u Gradcu u šta će država uložiti oko 50 miliona eura.

U komunikaciji sa Vladom nastaviće se realizacija višegodišnjih projekata koji se odnose na stvaranje uslova za korišćenje pitke vode i stvaranje uslova za odlaganje otpadnih voda na propisan način. U lokalnoj upravi očekuju ubrzo i saglasnost Vlade na dorađenu Odluku o ekološkoj naknadi.