Naslovna Vijesti Društvo “CEMA“ DOO Podgorica radiće projekat enterijera zgrade opštine Pljevlja

“CEMA“ DOO Podgorica radiće projekat enterijera zgrade opštine Pljevlja

0

Usled dotrajalosti i dugog perioda korišćenja, a više od 67 godina, namjera i cilj projekta je da se objekat, prateća oprema i infrastruktura osavremeni, modernizuje, prilagodi i da se stvore uslovi za rad  i pristup licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti u skladu sa važećom zakonskom regulativom.  U narednom periodu biće potpisan ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem a rok izrade projektne dokumentacije je 60 dana od dana zaključenja ugovora.

Projekat enterijera zgrade opštine Pljevlja sa projektima elektro i termotehničkih instalacija  uradiće “CEMA“ DOO Podgorica. Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om je 14.900 eura a cijena koju je ponudila „Cema“ je 14.399.00 eura.

Opština Pljevlja izabrala je i izvođače radova za više nabavki male vrijednosti .

Za izradu projekta unutrašnjg enterijera zgrade opštine Pljevlja sa projektima elektro i termotehničkih instalacija dostavljene su dvije ponude i to “Cema” DOO Podgorica i  CREATIVE ROOM” DOO Podgorica. Kako nam je kazao Blažo Šubarić, službenik za javne nabavke  opštine Pljevlja, Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda ocjenila je da je ”Cema” DOO Podgorica ponudila bolje uslove tako da je izabrana kao najpovoljniji ponuđač. Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om je 14.900 eura a „Cema“ je ponudila cijenu od 14.399.00 eura.

Za izvođenje radova na investicionom održavanju opštinskih puteva opština Pljevlja angažovaće se grejder firme „Tim compani“ DOO Pljevlja. Procjenjena vrijednost radova je 12 hiljada eura a narednom periodu biće potpisan ugovor sa firmom „Tim compani“ koja je bila i jedini ponuđač.

Za izradu Glavnog projekta za izgradnju pristupne saobraćajnice na zaobilaznici Pljevlja – Prijepolje, od benzinske pumpe “Mat petrol” do poslovnog objekta “Laco elektro”, sa pripadajućom infrastrukturom biće zadužen Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja. Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om je 14.990 eura. Narednih dana biće potpisan ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem  a rok isporuke pružanja usluge  je 45 dana od dana potpisivanja ugovora.

Nabavku 60 kotlovskih cijevi vršiće “M-Energo Inženjering” d.o.o.  Podgorica. Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi  4.500 eura a ponuda „M-Energo inžinjeringa“ iznosi 4.340.03 eura. Rok za isporuku robe je dvadeset dana od dana zaključenja ugovora.