Naslovna Društvo Realizacija projekta “Nauči više – zaposli se”

Realizacija projekta “Nauči više – zaposli se”

0

Projekt “Nauči više – zaposli se” koji se realizuje u partnerstvu sa knjigovodstvenom agencijom “BOOK”,odobren je kroz program grant šema Zavoda  za zapošljavanje Crne Gore.

Realizacija obuke 8 lica sa invaliditetom za konkretno radon mjesto:finansijskog, robno materijalnog I pogonskog knjigovođe u trajanju od 4 mjeseca uspješno je završena u aprilu mjesecu.

Nakon sprovedene obuke zaposleno je 8 lica sa invaliditetom na period od 6 mjesec.Od tog broja  u knjigovodsvenojj agenciji “BOOK” 6 lica, a 2 lica u Udruženju paraplegičara Pljevlja.

Cilj projekta: Viši stepen socijelne uključenosti lica sa invaliditetom kroz zapošljavanje.

Ističemo odličnu saradnju sa knjigodsvenom agencijom “BOOK”,koji su nam pružili tehničku I stručnu pomoć prilikom realizacije projektnih aktivnosti .

Monitoring nad realizacijom projektnih aktivnosti vrši Vildana Odović savetnica u Birou  rada Pljevlja koja istiće kvalitetno sprovođenje svih aktivnosti I sprovođenje ugovornih obaveza od strane izvođača I partnera.

Marina Soković učesnica projekta „Informacije bez prepreka „koji finansira ZZZ CG