Naslovna Društvo PROMOCIJA IPA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE BIH-CRNA GORA 2014-2020

PROMOCIJA IPA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE BIH-CRNA GORA 2014-2020

0

18.07.2019. godine na Žabljaku u sali Opštine Žabljak u 12:00 sati biće održana promocija IPA Programa prekogranične saradnje BIH – Crna Gora 2014-2020.

Pozdravne riječi u ime domaćina će uputiti predsjednik Opštine Žabljak Veselin Vukićević, a na promociji će govoriti  šefica grupe za programe sa zemljama nečlanicama, Kancelarija za evropske integracije Vlade Crne Gore, Irena Bošković i zajednički tehnički sekretar Programa, Goran Đurović. Biće prikazani i kratki filmovi o prekograničnoj saradnji, primjeri dobre prakse iz predhodne faze.

Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine i Kancelarija za evropske integracije Crne Gore, u ulozi operativnih struktura za implementaciju IPA Programa prekogranične saradnje BiH-Crna Gora 2014-2020, organizuju niz događaja čija je svrha promocija Programa.

Širenje informacija o mogućnostima koje pruža Program, značaj za lokalnu zajednicu,  predstavljanje dosada  ostvarenih rezultata te planovi za naredni period samo su neki od ciljeva promotivnih aktivnosti.

Na promotivnim događajima biće predstavljene mogućnosti finansiranja u okviru Programa a govoriće se i o programiranju IPA III te ukazati na značaj sudjelovanja lokalnih predstavnika u samom programiranju.

Opšti cilj IPA Prekograničnog programa BiH-Crna Gora 2014-2020 je ubrzanje zajedničkog održivog razvoja prekogranične oblasti, njenih ekonomskih, kulturnih, prirodnih i ljudskih resursa kroz jačanje ljudskih potencijala i zajedničkih institucionalnih mreža lokalnih zajednica, te lokalnih privatnih i javnih aktera.

Mirjana Sandić učesnica projekta „Informacije bez prepreka“ koji finansira ZZZ CG