Naslovna Vijesti Društvo Projekat „Budi aktivan- zaposli se“

Projekat „Budi aktivan- zaposli se“

0

Nevladino udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju  „ Zračak Nade“ počelo je 16. novembra 2018.godine sa realizacijom projekta „Budi aktivan- zaposli se“. Realizacija projekta je do 16.septembra 2019.godine.

Projekat se finansira iz Poziva za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Opšti ciljevi projekta su:

• Unapređenje profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori;

• Povećanje radnih kvalifikacija lica sa invaliditetom i brže uključivanje u radne i društvene procese;

• Prevencija socijalne isključenosti lica sa invaliditetom;

• Povećanje zaposlenosti lica sa invaliditetom kroz poboljšanje partnerstva između NVO i poslodavaca iz privatnog sektora;

• Podizanje nivoa svijesti zajednice i poslodavaca o radnim kapacitetima lica sa invaliditetom i mogućnostima i benefitima zapošljavanja ovih lica

Poseban cilj projekta je:

• Povećanje broja lica sa invaliditetom koji su osposobljeni za pomoćnog radnika u administraciji i pomoćnog radnika u štampariji

ČETVRTA PROJEKTNA AKTIVNOST:

Realizacija četvrteprojektneaktivnosti– Radni angažman lica sa invaliditetom u NVU “Zračak Nade” i DOO „Riznica“­ 6 mjeseci

Lica sa invaliditetom su radno angažovana uz podršku 4 mentora/ asistenta u radu za pomoćnog administrativnog radnika i za pomoćnog radnika u Digitalnoj štampariji za rad na 3D/UV štampaču, reljefnom štampaču i na termo ručnoj presi za majice u NVU „Zračak Nade“  i DOO „Riznica“ (ugovor o radu).  U prva tri mjeseca radnog angažmana polovina od ukupnog broja lica sa invaliditetom bila su angažovana u NVU „Zračak Nade“, a druga polovina lica sa invaliditetom bila su angažovana u partnerskoj firmi D.O.O. „Riznica“. Zbog sticanja radnog iskustva u obje oblasti za koju su osposobljeni, u periodu druge polovine radnog angažmana  lica sa invaliditetom koja su bila zaposlena u NVU „ Zračak Nade“ sada su zaposlena u partnerskoj firmi D.O.O. „Riznica“, a lica sa invaliditetom koja su bila do tada angažovana u D.O.O. „Riznica“ su angažovana u NVU „Zračak Nade“.U periodu radnog angažmana pomoćni administrativni radnici rade na poslovima vezanim za administraciju: prijem dokumenata, razvrstavanje, arhiviranje i čuvanje, pisanja dopisa i ostalih akata. Pomoćni radnici koji rade u Digitalnoj štampariji za izradu predmeta na 3D/UV štampaču, reljefnom štampaču i termo ručnoj presi za majice rade pripremne poslove za izradu predmeta na 3D/UV štampaču, reljefnom štampaču i na termo ručnoj presi za majice.

                Tokom radnog angažmana licima sa i invaliidtetom se pruža i psihosocijalna podrška radi poboljšanja psihosocijalnih sposobnosti.