Naslovna Društvo Pojedini službenici Uprave za šume u Pljevljima napravili propuste

Pojedini službenici Uprave za šume u Pljevljima napravili propuste

0

Pojedini službenici Područne jedinice Uprave za šume u Pljevljima, sumnja se da su napravili niz propusta kod dodjele drvne mase sa trase dalekovoda Pljevlja – Čevo zbog čega je Koordinacioni tim za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu cjelokupnu dokumentaciju o tom slučaju proslijedio Odsjeku za privredni kriminalitet CB Pljevlja koji će u saradnji sa nadležnim tužiocem sprovesti neophodne radnje.

Kako su saopšštili iz Ministarstva poljoprivrede, ovaj slučaj kao i ostali koji su otkriveni i procesuirani u prethodnom periodu kao rezultat rada Koordinacionog međuresorskog tima za suzbijanje besprvnih aktivnosti u šumarstvu bili su tema novog zajedničkog sastanka održanog u Pljevljima.

Predstavnici tima na čelu sa  državnim sekretarom za šumarstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Milosavom Anđelićem, analizirali su ostvarene rezultate na planu zaštite šuma, sa posebnom pažnjom na dinamiku procesuiranja pokrenutih prijava protiv počinilaca bespravnih aktivnosti ,uzurpacija od strane nadležnih organa.

“Poseban fokus je bio usmjeren na  područne jedinice Pljevlja, Mojkovac i Kolašin u kojima su u prethodnom periodu bile izražene i otkrivene bespravne sječe, a o kojima je javnost u konuinuitetu informisana. Koordinacioni tim je na sastanku, takođe, upoznat i sa nalazom Komisije koju je formirao direktor Uprave za šume Nusret Kalač sa zadatkom da utvrdi stanje šuma na području PJ Mojkovac na lokalitetima Petrovića Omar i Crvena lokva gdje je konstatovana bespravna siječa od 367,67 metara kubnih na tom području. I u tom pravcu, kako je poručeno, podnijeće se odgovarajuće prijave protiv odgovornog službenika Uprave za šume i koncesionara koji je vršio sječu na tom prostoru”, dodaju iz Ministarstva.

I ovaj put je bilo riječi o slučaju davanja koncesije preduzeću iz Pljevalja koje je u vrijeme dobijanja predmetne koncesije imalo višegodišnju blokadu žiro računa od više od dva miliona eura.

Takođe je, kako navode,  ukazano na potrebu preduzimanja mjera za slučajeve tri koncesije na prostoru PJ Kolašin  gdje su evidentni propusti nadležnih službenika koji su omogućili da se posiječe višestruko veća količina drvne mase od ugovorene i to bez prateće planske dokumentacije.

U prvom slučaju se radi o konesionaru koji je po konkursu dobio na korišćenje 8.400 m3 a iskoristio je 43.252 m3. Drugo preduzeće je po konkursu dobilo na korišćenje 24.122 m3, a iskoristio je 29.474 m3. Sa trećim preduzećem ugovorena je sječa od preko 6.000 m3 bez planske dokumentacije.

“Na sastanku je ocijenjeno da i pored svih napora na suzbijanju nelegalnih radnji u šumama i mjera na uređenju ove oblasti, prostor nezakonitim radnjama u šumama ostavlja neadekvatna, odnosno blaga kaznena politika koja se sprovodi po prijavama za učinjene teže povrede radne dužnosti”, ističu iz Ministarstva.

Tema sastanka u Pljevljima bila je i zaštita šuma od požara, imajući u vidu da je zbog visokih temperatura u ovom periodu godine povećana opasnost od njihove pojave.

Dogovoreno je da se u Upravi za šume uspostave cjelodnevna dežurstva, kako bi se u saradnji sa Direktoratom za vanredne situacije uspostavila efikasno praćenje terena i preventivno i pravovrmeno reagovalo na planu zaštite šuma od požara.

Izvor:CdM