Naslovna Društvo Održan okrugli sto „Lokalne samouprave u procesu pregovora – uspjesi i izazovi...

Održan okrugli sto „Lokalne samouprave u procesu pregovora – uspjesi i izazovi na putu prema EU“

0

Opštine imaju važnu ulogu u usvajanju i primjeni evropskih standarda i vrijednosti, zbog čega treba da nastave sa sprovođenjem projekata koji donose koristi lokalnim zajednicama i njenim građanima, poručeno je na okruglom stolu „Lokalne samouprave u procesu pregovora – uspjesi i izazovi na putu prema EU“.

“Važnost teme današnjeg okruglog stola je nesumljiva i to sa nekoliko aspekata. Pristupanje EU je jedan od ključnih prioriteta Vlade i proces koji postupno ali temeljno prožima sve strukture crnogorskog društva. Kao takav on je neostvariv bez aktivnog učešća i značajnog doprinosa lokalnih samouprava. Reforme koje se sprovode na lokalnom nivou važna su predpostavka za sprovođenje propisa koje usklađujemo sa pravnom tekovinom EU, usvajanje i primjene Evropskih standarda u različitim oblastima, ali za efikasno korišćenje dostupnih sredstava iz brojnih Evropskih fondova. Crna Gora u pregovaračkom procesu sa EU do sada je otvorila 32 od ukupno 33 poglavlja, pri čemu su tri poglavlja prevremeno zatvorena. Očekujemo da ćemo preostalo pregovaračko poglavlje 8, konkurencija otvoriti u narednom periodu, čime će se brzo otvaranje poglavlja zaokružiti, a pregovaračka struktura u potpunosti posvetiti ispunjavanju obaveza koje vode ka privremenom zatvaranju poglavlja. Osim reformskog procesa koji se sprovodi na centralnom nivou jednaku pažnju posvećujemo ulozi lokalnih samouprava u sprovođenju Evropske agende. Sam pregovarački proce Crne Gore sa EU je značajno potpunijim u snažnu ulogu lokalnih samouprava, pogotovu tu imajući u vidu izgradnju infrastrukture i jačanje kapaciteta u raznim oblastima. U ovom kontekstu treba posebno imati u vidu našu ulogu u sprovođenju kriterijuma u oblasti poglavlja iz životne sredine i klimatske promjene pogotovu u dijelu upravljanja otpadom. Jedan od važnih kriterijuma u okviru pregovaračkog procesa predstavlja sprovođenje reformi javne uprave. U ovogodišnjem izvještaju Evropske komisije, Crna Gora je ocijenjena kao umjereno spremna u ovoj oblasti. Usvajanjem zakona o lokalnoj samoupravi unaprijeđeno je funkcionisanje sistema lokalne samouprave i službeničkog sistema a obezbijeđeni su uslovi za kvalitetnije upravljane ljudskim resursima. Ovaj zakon u potpunosti je usaglašen sa zakonom o državnim službenicima i namještenicima što dodatno doprinosi kvalitetnom funkcionisanju lokalne samouprave” – kazao je Aleksandar Drljević, Glavni pregovarač sa EU.

Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić smatra da je uključivanje predstavnika lokalnih vlasti u strukture za pregovore od izuzetne važnosti za kredibilitet procesa pregovaranja, jer lokalne samouprave, imaju odgovornost za primjenu zakona u procesu pristupanja i nakon učlanjenja u EU.

Značaj lokalnih samouprava u obezbjeđivanju održivog razvoja opština i sveukupan napredak države prema EU istakao je i šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Aivo Orav. “Vlada ima ključnu odgovornost u pripremanju strategije za razvoj, dok je na lokalnim samoupravama odgovornost sprovođenja konkretnih aktivnosti” kazao je Orav.

Mirjana Sandić učesnica projekta „Informacije bez prepreka“ koji finansira ZZZ CG