Naslovna Društvo Green Home o pomoru ribe u Ćehotini: Hitno da se utvrdi krivična...

Green Home o pomoru ribe u Ćehotini: Hitno da se utvrdi krivična odgovornost zagađivača

0

Tragedija pomora ribe u Ćehotini, kao i dio komentara koji se mogu čuti iz TPP Pljevlja i EPCG kao odgovornih upravljača najbolje govori o tome smo zastranili u primjeni propisa zaštite životne sredine i odgovornog odnosa prema rijekama, poručila je Nataša Kovačević, izvršna direktorka NVO Green Home.

Ona kaže da se javno polemiše o tome da li je i ko otvorio ispustni ventil, ali ne i o tome zašto je isti postavljen u pravcu rijeke uopšte, gdje je alternativno postrojenje za prikupljanje otpadnih voda u vidu rezeorvara ili bazena za sprečavanje rizika od zagađenja i da li kao država posjedujemo ikakva mjerenja koliko zagađenja ističe svake godine u Vezišnicu i Ćehotinu.

“Tvrdimo da ovakva mjerenja ne postoje, a govorimo o toku koji je u svim državnim dokumentima i strategijama naznačen kao najzagađeniji u Crnoj Gori. U ovom trenutku se mora početi sa adekvatnom primjenom kaznenih politika, stoga tražimo od nadležnih institucija da se pod hitno utvrdi krivična odgovornost zagađivača. Pri tom treba proširiti odgovornost na lokalne upravljače, nadležne za biohemijska i toksikološka ispitivanja kao i inspekcijske organe jer ovdje nije samo riječ o potpuno neobezbjeđenom ili rizično dotrajalom ispustnom ventilu, nego o kontinuiranom zagađenju životne sredine iz prethodnih godina, bez ikakve kontrole, adekvatnih mjerenja i sprečavanja rizika”, navodi ona.

Prema njenim riječima, EPCG i TE Pljevlja treba da stopiraju svako ispuštanje neprečišćenih otpadnih voda u bilo kojim koncentracijama, dok ne sprovedu hitne mjere kontrole, sprečavanja zagađenja, i hitne mjere remedijacije, kako bi se sredina sanirala u mjeri u kojoj je to moguće.

“Pri tom, najavljenom poribljavanju treba da prethodi cijeli set aktivnosti na revitalizaciji biljnog i životinjskog svijeta dna rijeke, zavisno o kojoj ispuštenoj supstanci je riječ. Pitanje je koliko vremena će biti potrebno da se riblji fond vrati u prvobitno stanje, posebno ako uzmemo u obzir i druge pritiske kojima su izložene Vezišnica i Ćehotina.  Osim toga treba uzeti u obzir i ispitati u kojoj je mjeri pričinjena šteta ne samo na riblji fond već i po cjelokupan biodiverzitet na ovom potezu”, istakla je Kovačević.

Green Home  apeluje i na insitucije javnog zdravlja da pruže informacije o eventualnim trovanjima i drugim zdravstvenim tegobama lokalnog stanovništva koji su u prethodnom periodu konzumirali ribu iz Ćehotine za ishranu, te da se urade analize o kontaminaciji preostalog ribljeg fonda na cijelom toku.

“Katastrofalni događaj na Ćehotini, svjedoči o praksi kršenja Direktive o odgovornosti prema životnoj sredini i Okvirne direktive o vodama koje su odavno dio crnogorskih propisa, te je apsurdno da sa ovakvim odnosnom prema ekologiji, očekujemo da će Crna Gora ikada uspješno završiti proces pristupanja Evropskoj uniji”, zaključila je Kovačević.

Izvor: CDM

Mirjana Sandić učesnica projekta „Informacije bez prepreka“ koji finansira ZZZ CG