Naslovna Društvo Konkurs za upis studenata 25. Juna

Konkurs za upis studenata 25. Juna

0

Univerzitet Crne Gore raspisaće 25. juna Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija, za studijsku 2019/2020. Konkurs će, kako je najavljeno, biti objavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta.

„Konkursom je predviđeno 3.486 budžetskih mjesta, na 19 fakulteta Univerziteta Crne Gore. Prijave na konkurs podnosiće se 26. i 27. juna 2019. godine“, saopštila je prorektorka za nastavu UCG prof. dr Đurđica Perović.

Ona je dodala da pravo prijave na Konkurs za upis na studije imaju crnogorski državljani i stranci, u skladu sa zakonom, koji su stekli odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalonog okvira kvalifikacija.

„Uz prijavu za upis, kandidat prilaže originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu; originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja; diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu; kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom; diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja“, kazala je Perović.

Prema njenim riječima, stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br.432/18).

Izvor:RTCG

M.Lučić učesnica projekta “Informacije bez prepreka “koji finansira ZZZ CG