Naslovna Društvo Golubović posjetio Rudnik uglja

Golubović posjetio Rudnik uglja

0

Izvršni direktor Slavoljub Popadić prezentovao je kadrovske i tehničke kapacitete, kao i ostvarene rezultate kompanije u posljednjih nekoliko godina.

Poslovnu 2013. godinu preduzeće je završilo sa poreskim dugom od 15,8 miliona eura, akumuliranim gubitkom 20,7 miliona,  kratkoročnim obavezama od 42,2 miliona, kreditnim zaduženjem 13, miliona eura i gotovinom od 0,09, te kapitalom od 18,6 miliona.

U procesu finansijske konsolidacije sprovedene u posljednjih pet godina menadžment Rudnika je uspio da značajno unaprijedi rezultate. Naime, u 2018. godini ostvareno oko 6,5 miliona eura profita, kapital je povećan na 40,8 miliona eura, a investicije na 14,6 miliona, uz smanjenje kreditnog zaduženja na 2,1 milion eura i poreskog duga na 5,8 miliona.

Sada kratkoročne obaveze iznose 12,3 miliona eura, obrtna sredstva 12,6 miliona, te gotovina 3,5 miliona eura.

U narednom periodu planiraju se dodatne investicije na podizanju kapaciteta i efikasnosti.

Direktor Popadić je ukazao i na godišnju proizvodnju od 1,4 miliona tona uglja i 4,6 miliona kubika otkrivke, te bogate ispitane rezerve rude uglja koje iznose 66 miliona tona, a procjenjuje se da ih je još 25 miliona koje tek treba istražiti.

Predsjednik Golubović je ocijenio da su impresivni rezultati koje je postigao Rudnik uglja.

“Ohrabrujete privredu Crne Gore, jer rezultati koje ostvarujete nijesu samo podstrek razvoja ovog područja, već imaju značajan uticaj na razvoj cijele crnogorske ekonomije”, kazao je Golubović.

Sagovornici su saglasni u očekivanju da će na području Pljevalja biti izgrađena fabrika cementa, kapaciteta oko 1-1,2 miliona tona

godišnje, što će doprinijeti valorizaciji laporca i drugih sirovina za proizvodnju cementa, a koji sada predstavljaju izazov za ekologiju

“Imamo sirovinu za rad cementare za narednih sto godina”, ocijenio je Popadić, dodajući da je na Jagnjilu odloženo oko 90 miliona tona laporca.

On je kazao da Rudnik uglja može biti prirodan partner na tom poslu, uz konstataciju da investitor u cementaru treba da bude kompanija koja ima prolaz na prilično zatvoreno svjetsko tržište cementa i može da donese najsavremeniju tehnologiju i znanje u tu fabriku.

Sagovornici su tokom razgovora razmatrali zakonsku regulativu koju je potrebno unaprijediti kako bi odgovarala potrebama privrede. Predsjednik Golubović i direktor Popadić su se saglasili da je iz sistema javnih nabavki potrebno izuzeti državna preduzeća koja posluju po tržišnim principima i nijesu budžetski korisnici. Na taj način ubrzaće se nabavke repromaterijala koji je potreban za održavanje procesa proizvodnje.

Takođe, konstatovali su da Zakon o radu mora biti liberalniji u dijelu otkazivanja ugovora o radu.

Direktor Popadić je pohvalno govorio o edukativnim aktivnostima koje realizuje Komora i predložio da se organizuju po crnogorskim regijama.

Golubović je podržao ovaj predlog i najavio da će se pored seminara, u različitim opštinama održavati i sastanci odbora  udruženja Privredne komore.

Izvor:CdM