Naslovna Najnovije vijesti Projekat – Monitoring i promovisanje prava djece i mladih sa invaliditetom bez...

Projekat – Monitoring i promovisanje prava djece i mladih sa invaliditetom bez diskriminacije

1

Radionice u NVU „ Zračak Nade“ na temu ljudskih prava i diskriminacije

U prostroijama NVU „ Zračak Nade“, u srijedu  29. Maja  djeca sa smetnjama u razvoju i njihovi drugari volonteri iz osnovnih i srednjih škola učestvovali su u radionici na temu ljudskih prava i diskriminacije. Radionica se realizuje u okviru projekta „ Monitoring i promovisanje prava djece i mladih sa invaliditetom bez diskriminacije“ koji sprovodi NVU „Djeca Crne Gore “ iz Podgorice.

Projekat je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Radionicu je vodila profesorica razredne nastave Mila Marjanović.

Na početku radionice učesnicima je predstavljen projekat, a zatim se diskutovalo o poštovanju dječijih prava, sa naglaskom na ostvarenje prava djece sa smetnjama u razvoju. Djeca sa smetnjama u razvoju i volonteri su diskutovali o Konvenciji o pravima djeteta, o tome koja se prava najčešće krše u zajednici i zašto, kako mogu da zahtijevaju i brane svoja prava i kome se dijete može obratiti ukoliko smatra da su njegova prava ili prava nekog drugog djeteta ozbiljno povrijeđena.

Radionica je imala za cilj da djeca sa smetnjama u razvoju i volonteri prošire svoje znanje o ljudskim pravima,o pravima djece, o tome kako da reaguju ako smatraju da su prepoznali bilo koji oblik diskriminacije ili su izloženi nekom vidu diskriminacije, o značaju smanjenja predrasuda prema njima i sl.

Na kraju radionice učesnici su svojim radovima predstavili prava koja su njima u ovom trenutku najvažnija: pravo na porodicu, pravo na obrazovanje, pravo na liječenje i pravo na igru i druženje.

1 KOMENTAR

  1. Odlicno!
    Ali isto to treba da se odrzi u vezi i ostale pomladinom koja je stalno diskrimisans prilikom skolovanja a narocito kod zaposljavana. Svi to znamo ali kamufliramo skretanjem na druge teme.

Comments are closed.