Naslovna NVO Da zaživi selo Zdrav pristup – zdravi proizvodi

Zdrav pristup – zdravi proizvodi

0

U sklopu projekta Zdrav pristup – zdravi proizvodi organizovane su dvije radionice o pojmu korupcije i borbi protiv korupcije sa akcentom na mogućnosti za korupciju u oblasti poljoprivrede. Edukacija u borbi protiv korupcije je jedna od ključnih preduslova za uspješnu borbu protiv korupcije. Radionice su održane u hotelu Franca sa po 20 učesnika na radionici. Radionice je uspješno vodio diplomirani ekonomista Slavoljub Lazarević. U kombinaciji dobro odabranih video materijala, power point prezentacije, sa konstantnom interakcijom sa učesnicima radionice, utisci učesnika su jako povoljni iako su radionice bile višesatne. Na radionicama su učestvovali poljoprivredni proizvođači, predstavnici NVO sektora i mediji.

U toku su pripremne aktivnosti na organizovanju tribine o dostupnim fondovima EU za poljoprivredne proizvođače.

Projekat Zdrav pristup – zdravi proizvodi realizuje NVO „Da zaživi selo“ u partnerstvu sa Informativnim centrom Pljevlja. Podržan je od strane Centra za građansko obrazovanje (CGO) u okviru programa Smjestimo korupciju u muzej! 

Program Smjestimo korupciju u muzej! CGO sprovodi u partnerstvu sa NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), NVO Bonum iz Pljevlja, NVO UL-Info iz Ulcinja i NVO Za Druga iz Petrovca, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Agencijom za sprječavanje korupcije, a uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori i uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave Vlade Crne Gore.