Naslovna Vijesti Društvo Sa tržišta povučeno više antibiotika, štete kostima, mišićima i nervima

Sa tržišta povučeno više antibiotika, štete kostima, mišićima i nervima

0

Predostrožnosti radi: CALIMS, nakon odluke Evropske komisije, ukinuo dozvole za više ljekova

Antibiotici Pipegal, Pipem i Palin od 200 miligrama povučeni su iz prometa u Crnoj Gori zbog rizika od ozbiljnih neželjenih dejstava koja zahvataju mišićno – koštani i nervni sistem.

Crnogorska agencija za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) ukinula je dozvolu za stavljanje u promet ovih ljekova i naložila inspekciji da ih povuče iz prometa.

Iz CALIMS-a su kazali da je Evropska komisija u martu formalno završila dvogodišnju naučnu procjenu bezbjednosti hinolonskih i fluorohinolonskih antibiotika. Njihova odluka, tvrde, pravno je obavezujuća za sve države članice Evropske unije.

“Iako Crna Gora nije članica, CALIMS prilikom predlaganja mjera koje će se sprovesti, u interesu javnog zdravlja, uzima u obzir najnovije, na naučnim dokazima zasnovane preporuke nadležnih autoriteta za ljekove u zemljama Evropske unije, u prvom redu Evropske agencije za ljekove i njenog Komiteta za bezbjednost”, istakli su iz te institucije.

Iz CALIMS-a su objasnili da odnos koristi primjene spornih ljekova u liječenju urinarnih infekcija i rizika od ispoljavanja vrlo rijetkih, ali ozbiljnijih neželjenih dejstava koja zahvataju mišićno-koštani i nervni sistem, u svjetlu najnovijih naučnih saznanja nije više pozitivan.

“Ukidanje dozvola za ljekove koji sadrže pipemidnu kiselinu i njihovo povlačenje iz prometa u Crnoj Gori neće uticati na dalje liječenje pacijenata sa urinarnim infekcijama, jer su dostupni drugi antibiotici. Za sve informacije u vezi sa daljim liječenjem, pacijenti treba da se obrate svom ljekaru”, kazali su iz CALIMS-a, dodavši da su se ovi ljekovi izdavali isključivo na ljekarski recept.

Iz te ustanove su kazali da je potencijalni uticaj primjene hinolona i fluorohinolona na mišićno-koštani i nervni sistem odavno prepoznati rizik kod primjene ovih antibiotika.

Iz CALIMS-a su rekli i da zdravstveni radnici na teritoriji Crne Gore nijesu prijavili nijedan slučaj sumnje na ozbiljna neželjena dejstva na mišićno – koštanom i nervnom sistemu.

Evropska Agencija za ljekove procjenjivala je i antibiotike flurohinoloni, za koje je utvrđeno da je odnos između koristi i rizika od njihove primjene i dalje pozitivan i da ostaju u prometu, ali uz značajna ograničenja u primjeni.

Iz CALIMS-a su rekli da su od tih ljekova u Crnoj Gori u prometu antibiotici koji sadrže sastojke iprofloksacin, levofloksacin i moksifloksacin:

“I pored relativno malog broja, u zemljama Evropske unije prijavljenih, ozbiljnih, dugotrajnih neželjenih dejstava koja se ispoljavaju na mišićno-koštanom i nervnom sistemu, zbog ozbiljnosti njihovog ispoljavanja kod prethodno zdravih ljudi, zaključeno je da donošenje odluke o propisivanju fluorohinolonskih antibiotika treba da uslijedi tek nakon pažljive procjene svakog pacijenta, u smislu procjene rizika od ispoljavanja ozbiljnih neželjenih dejstava i koristi koja se očekuje za pacijenta njihovom primjenom”.

Neželjena dejstva otok, bol u mišićima i kostima, depresija…

CALIMS je pozvala zdravstvene radnike da prijave svaku sumnju na neželjena dejstva nakon primjene fluorohinolonskih antibiotika, posebno upaljene i ozlijeđene tetiva, bola u mišićima i mišićne slabosti, bola u kostima i otoka, kao i osjećaja igli i trnaca, umora, depresije, konfuzije, suicidalnih misli,…

Izvor:Vijesti.me