Naslovna Vijesti Biznis Rudnik uglja za gorivo troši sedam miliona

Rudnik uglja za gorivo troši sedam miliona

0

Rudnik uglja Pljevlja po prvi put je objavio plan javnih nabavki, a u tom dokumentu se navodi da će ove godine na ime robe, uluga i radova potrošiti 25.642.130 eura. Sudeći prema dokumentu, najviše novca i to 7.610.512 eura potrošiće se na nabavku goriva, dok je za kupovinu dampera nosivosti do 60 tona opredijeljeno 1.573.000 eura. Planirana je i kupovina bagera u visinskom režimu rada, odnosno čeone mašine zapremine minimum 15 metara kubnih i za tu namjenu je predviđen izdatak od 3.630.000 eura, dok za buldožer gusjeničar, snage najmanje 300 kW imaju opredijeljenih 726.000.

Za nabavku eksploziva i eksplozivnih sredstva planiran je izdatak od 682.282 eura, zaštitnu opremu 78.650, dok će se za rezervne djelove za vozila „lada niva”, „land rover”, „nisan“ i „iveko”, potrošiti 30.456 eura. Rezervni dijelovi za terenska vozila koštaće pet puta manje i to oko 6.000. Za rezervne djelove za bagere, bušilice, buldoždere, utovarivače, grejdere, čistače traka, razbijače i ostale mašine planiran je izdatak od oko 1,5 miliona eura.

U planu nabavki se navodi da će se za hranu, piće, duvan i povezane proizvode potrošiti do 133.100 eura, dok su za kupovinu putničkih automobila isplanirali izdatak od 60.500 eura.

Za razne vrste radova Rudnik uglja planirao je troškove od 3.032.366 eura, a tu između ostalog spada angažovanje dampera nosivosti 85 tona i veće za rad na transportu uglja i otkrivke, angažovanje buldožera gusjeničara. Planirana je i adaptacija prostorija i izgradnja magacina za eksploziv, sanacija puta Doganje-Grevo i drugo.

Za razne vrste usluga Rudnik je pripredmio sredstva od 1.517.044 eura, a tu pored remonta i servisiranja, postoji plan i da se za mobilnu telefoniju i internet i povezivanje poslovnih objekata potroši preko 108.000 eura.

Elektroprivreda Crne Gore je od sredine juna prošle godine vlasnik Rudnika uglja, odlukom Komisije za tržište kapitala, nakon što je vijeće Privrednog suda preinačilo privremenu mjeru o zabrani prodaje akcija pljevaljske kompanije.

U Rudniku tokom 2018. ni nakon preuzimanja od Elektroprivrede nijesu postupali po zakonu o javnim nabavkama, odnosno nijesu objavljivali tendere na portalu Uprave za javne nabavke što je inače obaveza svakog preduzeća u kojem je država ili državno preduzeće većinski vlasnik.

Komisija za tržište kapitala ranije je utvrdila da je na dobrovoljnoj javnoj ponudi EPCG u postupku preuzimanja Rudnika uglja prijavljeno 4,9 miliona akcija sa pravom glasa u Rudniku, čime je postupak preuzimanja okončan. Oni su u junu 2018. obavezali Centralnu depozitarnu agenciju da u roku od tri radna dana od prijema rješenja plati svim akcionarima koji su prihvatili ponudu EPCG.

EPCG je deponovala 30 miliona eura za ovu transakciju kod CDA još polovinom aprila, kad je komisija donijela rješenje o odobrenju dobrovoljne javne ponude za preuzimanje Rudnika uglja.

Do sada objavili 12 tendera

Od početka godine Rudnik uglja je poštujući Zakon o javnim nabavkama objavio 12 tendera. Zasad su raspisani tenderi za kupovinu ulja, masti i rashladne tečnosti, eksploziva, rezervni dijelovi za drobilanu Maljevac, perifernu računarsku opremu, kontejner za potrebe Službe zaštite lica i imovine, damperi nosivosti 60 tona, čelična užad.

Takođe, u postupku su izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motora za grejder, tegljača, prehrambenih proizvoda, kompjuterske opreme i hidraulične pumpe za bager. Od svih trenutno aktuelnih javnih nabavki samo jedna je hitna.

„Dan” je ranije pisao da je Rudnik uglja tokom 2017. realizovao čak 816 hitnih nabavki do 500 eura koje potpisuje direktor sektora proizvodnja, vrijednosti 113.562,79 eura, 112 hitnih nabavki po članu 41A pravilnika o nabavci, vrijednosti 10.345,99 eura; dvije hitne nabavke po članu 47 pravilnika o nabavci, vrijednosti 23.684,51 eura. U strukturi ostvarenih nabavki za posmatrani period hitne nabavke čine 8,6 odsto vrijednosti ukupnih nabavki.

Izvor:Dan

 Danko Gospić učesnik projekta „Informacije bez prepreka“ koji finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore