Naslovna Vijesti Društvo Green Home: Stanje na Tari sve alarmantnije

Green Home: Stanje na Tari sve alarmantnije

0

Green Home je 15. aprila izvršila treći terenski monitoring devastiranog dijela rijeke Tare prouzrokovanog gradnjom autoputa na dionici Mateševo – Jabuke u koritu i na obali rijeke.

„Stanje na rijeci u ovom trenutku je mnogo lošije od onoga u decembru ili novembru 2018. obzirom da su deponije šljunka, gline, vegetacije, drobljenog kamena sa lijeve i desne strane rijeke prisutne i dalje, nego su i dodatno nasute višehiljada tonskim stijenskim drobljenim materijalom fliša i kamena. Nikla je nova mega velika lokacija za separaciju kamena na samoj obali Tare u dužini od 20m koje značajno prelaze visinu lokalnog puta“, kazali su iz Green Home.

Pojašnjavajući da rijeka Tara liči na mrtvi kanal usred mjesečevog pejzaža i ne pokazuje bilo kakve znake bujičnog toka.

Naglašavajući da su evedentirali obimnu sječu zdravih stabala visokih do 20m koji se odvoze kamionima u više različitih i nepoznatih pravaca, kao i kamione koji odvoze šljunak iz rijeke oko 800m nizvodno od Mateševskog mosta. 

„Prethodni radovi na Tari koji su podvedeni pod Plan regulacije rijeke za zaštitu od poplava, sada jasno prikazuju da je zapravo riječ o zaštiti ne rječnog korita od izlivanja, nego potpornih zidova mosta, betonskih konstrukcija i nosača za pristupne puteve, što se vidi i kroz betoniranje nekih od njih sa desne strane Tare. Ova dešavanja su sve više zabrinjavajuća uzimajući u obzir da se građevinski radovi sada sve više koncentrišu iznad i na obalama Tare, te da se u daljem radu, planira izgradnja ogromnog parkirališta i naplatna rampa u širini od oko 30m do same Tare“, navode iz Green Home.

Kako su kazali, uvećani nasipi se i dalje urušavaju u kontaktnoj zoni obale i korita, što dovodi do mijenjanja sastava i strukture dna, čime se nanosi nesaglediva šteta po biodiverzitet, odnosno po faunu dna.

Postojeći Plan remedijacije i program praćenja stanja životne sredine sa mjerama ne daje nikakve suštinske rezultate kada je riječ o očuvanju biodivetziteta, zaštite živog svijeta rijeke Tare i obezbjeđenja nastavka života ihtiofanune u projektnom prostoru.

„I ako smo u predhodnom periodu apelovali da je od ključne važnosti da se što prije donesu i kratkoročne mjere koje će obezbijediti revitalizaciju ekosistema vodotoka i rekultivaciju obala i korita, konkretni pomaci u ovom pravcu se ne vide na terenu. Nijedan vladin plan se ne bavi sprovođenjem hitnih i kratkoročnih mjera sanacije, vraćanja u pređašnje stanje i revitalizacije koju je neophodno sprovoditi danas, a ne poslije završetka radova na autoputu“, zaključili su iz Green Home.

Izvor: kodex.me

Mirjana Sandić učesnica projekta „Informacije bez prepreka“ koji finansira ZZZ CG