Naslovna Vijesti Biznis Elektroprivreda Crne Gore dobila dozvolu za rekultivaciju deponije Maljevac

Elektroprivreda Crne Gore dobila dozvolu za rekultivaciju deponije Maljevac

0

Deponija se nalazi na dijelu urbanističke parcele 6, u okviru DUP-a Termoelektrana Pljevlja. U rješenju se navodi da radovi na rekultivaciji obuhvataju obustavljanje deponovanja otpada na kaseti 2, zatvaranje te kasete, tehničku i biološku rekultivaciju ove kasete, kao i sanaciju i tehničku i biološku rekultivaciju nizvodnih kosina deponije Maljevac.

Radovi ce biti izvedeni prema glavnom projektu koji je uradio vodeci projektant Nikola Ćiparnić i nikšićko preduzece Nik Com, ciji osnivac i izvršni direktor je Vladimir Nikolić. Glavni projekat revidovala je podgoricka firma GeoT, ciji osnivac je Tanja Perović-Tomanović, a izvršni direktor Radonja Vojinović.

Rekultivacija deponije, koja će koštati 20 miliona eura, obavljaće se paralelano sa ekološkom rekonstrukcijom postojećeg bloka, za koju je izdvojeno 40 miliona eura. Iz EPCG su ranije Pobjedi saopštili da su tokom prošle godine za potrebe tog projekta već izdvojili 8,8 miliona eura.

Iz EPCG je ranije navedeno da će se rekultivacija deponije realizovati u fazama. U ovoj godini će rekultivirati kasetu 2, što će se finansirati iz kredita Svjetske banke od četiri miliona eura. Rekultivacija kasete 1 će se raditi od 2020. do 2021. godine, a treće kasete 2023. godine.

Izvor:RTPV
M.Lučić učesnica projekta “Informacije bez prepreka “koji finansira ZZZ CG