Naslovna Vijesti Društvo Za saobraćajne znakove oko 7,5 hiljada eura

Za saobraćajne znakove oko 7,5 hiljada eura

0

Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i vode prije osam dana objavio je Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti. Biće nabavljena vertikalna saobraćajna signalizacijia-saobraćajni znakovi i putokazi.

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om je 11.o50evra. Za saobraćajne znakove opredjeljeno je 7.420 a za putokaze 3.630 evra.

Za postavljanje nove i obnavljanje dotrajale i oštećene vertikalne saobraćajne signalizacije na gradskim saobraćajnicama u Pljevljima biće nabavljen 171 znak, 17 dopunskih tabli, dva saobraćajna ogledala i 23 putokazne i turističko-informativne table sa pratećom opremom

Za izradu saobraćajnih znakova potrebno je koristiti pocinčani lim sa povijenim ivicama i uglovima prema Evropskim standardima i u skladu sa CE sertifikatom. Poleđina znaka treba da bude plastificiranau RAL boji koju propisuju standardi. Folija treba da bude druge klase sa garantnim rokom od minimalno 10 godina. Za foliju i ostale materijale obavezno je dostaviti ateste kojim se garantuju kvaliteti rokovi upotrebe.

Za izradu putokaznih tabli potrebno je koristiti pocinčani lim sa povijenim ivicama i uglovima prema Evropskim standardima MEST i u skladu sa CE sertifikatom. Poleđina tabli treba da bude plastificirana u RAL boji koju propisuju standardi. Folija treba da bude druge klase sa garantnim rokom od minimalno 10 godina. Za kvalitet materijala najpovoljniji ponuđač obavezan je da ostavi ateste.

Obavještenje o ishodu postupka biće donijeto u roku od 3 dana, a otvaranje ponuda je sutra, 20. marta u 11 sati i 30 minuta.

Marina Soković učesnica projekta“informacije bez prepreka“koji finasira ZZZCG