Naslovna Najnovije vijesti NVU ZRAČAK NADE MUZIKOTERAPIJA

NVU ZRAČAK NADE MUZIKOTERAPIJA

0

Udruženje NVO Zračak Nade realizuje projekat koji je podržao fond za aktivno građanstvo uz finasisku podršku Američke ambasade u Crnoj Gori.

Projekat je jako značajan zato što se uvode inovativni pristupi u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju.U okviru projekta kao jedna od aktivnosti, je šestodnevna obuka za muzikoterapiju i terapijom igrom,za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju ili sa posebnim obrazovnim sistemom.

Predavači su iz Hrvatske dr.Ksenija Budić profesor muzike,i doktor nauke,edukacijske rehabilitacije fakulteta i inžinjer Branko Meštrić stučnjak za Orfov instrumenata.Jako je važno da pratimo trendove,koji se dešavaju u Evropskoj Uniji u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju I da se uključe svi akteri na lokalnom nivou,tako da ovoj obuci prisustvuju,predstavnici vrtića i četri osnovne škole,Zračak Nade i Centar za Dnevni boravak Pljevlja.

Kroz šestodnevnu obuku učesnici će naučiti osnovne elemente muzikoterapije i da prave Orfov instrumente,  što znači da imaju mogučnost da odmah u svojim ustanovama naprave neke instrumente,uz to će naučiti kako da se obračaju djeci kroz pjesmu.Jer muzika je nešto što spaja ljude.

Svaka  umjetnost je izraz koji je prihvatljiv za sve tako i za djecu sa smetnjama u razvoju.

Maruna Soković učesnica projekta „informacije bez prepreka“koji finasira ZZZCG