Naslovna Vijesti Društvo Monitoring projekta „ Budi aktivan- zaposli se“

Monitoring projekta „ Budi aktivan- zaposli se“

0

Monitoring projekta „ Budi aktivan- zaposli se“ je realizovalredstavnica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore- Biroa rada Pljevlja Mirjana Kulić, savjetnica za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

monitoring posjeta 2

Predstavnica Biroa rada Pljevlja je u toku monitoring  posjete obišla 7 lica sa invaliditetom sa evidencije ZZZCG, uključenih u realizaciju projekta: „  Budi aktivan- zaposli se“. Projekat se realizuje iz Poziva za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Period realizacije projekta je od 16.11.2018.-16.09.2019.godine..

Lica sa invaliditetom uključena u projekat „ Budi aktivan- zaposli se“ bila su uključena u tromjesečno osposobljavanje za rad kod poslodavca na radnom mjestu pomoćni administrator/ka i za pomoćnog radnika u  Digitalnoj štampariji za izradu predmeta na 3D/ UV štampaču, reljefnom štampaču i termo ručnoj presi za majice. Obuka je trajala od 11.decembra 2018.godine do 28.februara 2019.godine.  Po završenoj obuci  lica sa invaliditetom su zaposlena na period od 6 mjeseci u NVU „ Zračak Nade“ i kod partnera na projektu u DOO „Riznica“. Lica sa invaliditetom imaju asistente u radu, tako da se i ovim vidom podrške povećava  efikasnost njihovog rada.

Danko Gospić učesnik projekta „Informacije bez prepreka“ koji finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore