Naslovna Vijesti Društvo Počela javna rasprava o Nacrtu Programa socijalnog stanovanja u opštini Pljevlja

Počela javna rasprava o Nacrtu Programa socijalnog stanovanja u opštini Pljevlja

0

Glavna rasprava održaće se 21. februara sa početkom u 12 časova u Sali skupštine opštine.

Za vrijeme trajanja Javne rasprave uvid u Nacrt Programa socijalnog stanovanja u opštini Pljevlja biće dostupan svakog radnog dana u vremenu od 12.00-15.00 časova u zgradi opštine Pljevlja -Sekretarijat za društvene djelatnosti i na internet sajtu opštine Pljevlja.

Predloge, primjedbe, sugestije i mišljenja na utvrđeni Nacrt Programa socijalnog stanovanja u opštini Pljevlja zainteresovani subjekti mogu dostaviti pismeno na arhivu Građanskog biroa ili putem elektronske pošte sve do 25. februara 2019.godine.

Glavna rasprava održaće se 21. februara, sa početkom u 12.00 časova, u sali Skupštine opštine Pljevlja.

Nakon isteka roka predviđenog za javnu raspravu Sekretarijat za društvene djelatnosti će sumirati javnu raspravu, sačiniti izvještaj u roku od 5 dana od dana njenog završetka, pri čemu će se posebno razmatrati i zauzeti stavovi po podnijetim predlozima, primjedbama i sugestijama, na osnovu čega će biti izrađen konačni Nacrt Programa socijalnog stanovanja u opštini Pljevlja 2019.

Kada je riječ o postojećem stanju, u opštini Pljevlja je oblast socijalnog stanovanja još uvijek nedovoljno regulisana.

Prema podacima dobijenim iz Direkcije za imovinu u  vlasništvu opštine Pljevlja, koja ima pravo raspolaganja nalazi se 9 kuća i 39 stanova namjenjenih za socijalno stanovanje.

Budućim planovima predviđeno je revidiranje i upisivanje postojećeg stambenog fonda.

Planira se usvajanje Odluke o dodjeli stambenih jedinica licima u stanju socijalne potrebe. Sekretarijat za uređenje prostora, prema Zakonu o stanovanju i održavanju stambenih zgrada će formirati registar vlasnika, stambenih zgrada i njihovih posebnih dijelova.

Poboljšanje uslova života u stambenoj jedinici koja se vodi kao Kuća za beskućnike.

U konstatacijama i preporukama u Nacrtu programa socijalnog stanovanja za 2019 godinu navodi se:

Implementacija Lokalnog plana socijalnog stanovanja opštine Pljevlja se odnosi na period od godinu dana.Potrebno je izvršiti popis svih stambenih jedinica na teritoriji opštine Pljevlja i utvrditi nad kojima opština Pljevlja ima pravo raspolaganja i utvrditi način na koji se može djelovati ako je lice izgubilo status lica u stanju socijalne potrebe koje može da koristi stambenu jedinicu na kojoj opština Pljevlja ima pravo raspolaganja. Potrebno je putem odluka regulisati pitanje dodjele stanova licima u stanju socijalne potrebe.

Mirjana Sandić učesnica projekta „Informacije bez prepreka“ koji finansira ZZZ CG