Naslovna Vijesti Društvo Održana centralana javna rasprava o donošenju Lokalnog akcionog plana...

Održana centralana javna rasprava o donošenju Lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta 2019-2021.

0

U Sali SO  danas je održana Centralna javna rasprava povodom donošenja Lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta 2019-2021.

Na sajtu opštine Pljevlja  Sekretarijat za uređenje prostora objavio je Lokalni akcioni plan u oblasti invaliditeta 2019-2021.

Osnovne smjernice za izradu Lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta 2019-2021 sadrzane su u Evropskoj strategiji za osobe sa invaliditetom 2010-2020. godina. Njihova svrha je da osobe sa invaliditetom uživaju ista prava i imaju iste obaveze kao i ostali članovi društva u kome žive.

Nacionalni strateški okvir koji je uzet u obzir prilikom izrade ovog plana obuhvata: Strategiju za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori, za period 2016-2020. godine, Strategiju za zastitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti, za period 2017-2021.godine.

Na lokalnom nivou fokus je na pracenju stanja u opštini Pljevlja i sprovođenju aktivnosti koje će unaprijediti kvalitet života OSI, što uključuje i pokretanje i sprovođenje inicijativa na lokalnom nivou.

U opštini Pljevlja, prema istraživanju MONSTAT-a, postoji 4.467 lica koja su navela da imaju smetnje u obavljanju svakodnevnih aktivnosti , što je 14.5% ukupnog stanovništva i veće je od procenta na nacionalnom nivou koji iznosi 11%.

Prema vrstama smetnji u odnosu na ukupno stanovništvo, u Pljevljima: 8.3% ima smetnje sa kretanjem, 2.2% sa sluhom, 3.72% sa vidom, 1.4% sa pamćenjem, koncentracijom ili sporazumjevanjem i 4.5% ima ostale teškoće.

Vizija Lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta za period 2019-2021 je stvaranje jednakih mogućnosti u zajednici za sve građane.

Misija Lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta za period 2019-2021 je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici kroz razvoj programa i infrastrukture koji će osigurati jednake mogućnosti bez diskriminacije

Prioritetne oblasti pri izradi ovog plana su: pristupačnost, participacija, zapošljavanje, obrazovanje i obuka, socijalna zaštita i zdravstvo.

  Danko Gospić učesnik projekta „Informacije bez prepreka“ koji finasira Zavod za zapošljavanje Crne Gore