Naslovna Najnovije vijesti NVU „ Zračak Nade“- Obuka za gestovni jezik

NVU „ Zračak Nade“- Obuka za gestovni jezik

0

NVU „ Zračak Nade“ je počelo 21.12.2018. godine sa realizacijom projekta „Za život u zajednici bez diskriminacije“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore. Ukupno vrijeme realizacije projekta je 10 mjeseci.

U okviru projekta kao jedna od aktivnosti je obuka za gestovni jezik za zaposlene u ustanovama lokalne samouprave, pravosudja, MUP-a, obrazovanja, zdravstva, socijalne i dječije zaštite, NVO sektora i medija.

Gestovna obuka

 

Gestovna obuka 7

Obuka za gestovni jezik je koncipirana tako da se realizuje u trajanju od 35 časova, odnosno 5 dana po 7 časova. Prvi dio obuke realizujemo 8, 9. i 10. februara. Predavači na obuci su zaposleni stručnjaci za gestovni jezik sa višegodišnjim iskustvom u radu iz Resursnog centra „ Dr. Peruta Ivanović“ iz Kotora.

Gestovna obuka 4

Danko Gospić učesnik projekta „Informacije bez prepreka“ koji finasira Zavod za zapošljavanje Crne Gore