Naslovna NVO Da zaživi selo Zdrav pristup – zdravi proizvodi

Zdrav pristup – zdravi proizvodi

0

Počela je realizacija projekta Zdrav pristup – zdravi proizvodi. Rezultati ankete o korupciji sa građanima opštine Pljevlja ukazali su na ključne probleme u ovoj oblasti, među kojma je i loša informisanost i neophodnost edukacije oko osnovnih pojmova u korupciji. Anketirani građani ne razlikuju ili nisu čuli kako da prepoznaju korupciju, kome da je prijave i zbog čega bi to uradili. Taj problem je posebno izražen na ruralnom području. Korupcija se tiče svakoga građanina, a pored brojnih programa, koji su implementirani ili su u toku, sa jednim dijelom populacije se suštinski ne razgovara dovoljno na ovu temu – sa onima koji su svoj lični i profesionalni život vezali za ruralni razvoj. Stoga ovaj projekat teži da započne proces edukacije poljoprivrednih proizvođača i ljudi na ruralnom području o korupciji, a imajući u vidu i značajno manju dostupnost informacija na ruralnom području.

Očekivani rezultati projekta su informisanje poljoprivrednih domaćinstava, edukacija poljoprivrednika o korupciji i načinima borbe protiv korupcije, kao i o dostupnim EU fondovima i presjek stanja u agrobudžetu. U toku je izrada priručnika o korupciji nakon čega slijedi informisanje preko 200 poljoprivrednih proizvođača i članova njihovih domaćinstva. Biće organizovane dvije radionice o pojmu korupcije i borbi protiv korupcije na lokalnom nivou, tribina o dostupnim fondovima EU za poljoprivredne proizvođače i planirano je i da se uradi analiza agrobudžeta uz prijedlog preporuka za predstavljanja podataka potrebnih za poljoprivredne proizvođače na sajtu opštine Pljevlja.

Projekat Zdrav pristup – zdravi proizvodi realizuje NVO „Da zaživi selo“ u partnerstvu sa Informativnim centrom Pljevlja. Projekat je podržan je od strane Centra za građansko obrazovanje (CGO) u okviru programa Smjestimo korupciju u muzej! 

Program Smjestimo korupciju u muzej! CGO sprovodi u partnerstvu sa NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), NVO Bonum iz Pljevlja, NVO UL-Info iz Ulcinja i NVO Za Druga iz Petrovca, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Agencijom za sprječavanje korupcije, a uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori i uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave Vlade Crne Gore.