Home Najnovije vijesti Završen projekat “ Poštovanje ženskih ljudskih prava – odgovornost zajednice”

Završen projekat “ Poštovanje ženskih ljudskih prava – odgovornost zajednice”

0

Otvoreni Centar Bona Fide Pljevlja

Otvoreni Centar Bona Fide Pljevlja je u periodu od 01.06. 2018. Do 01.01.2019. god  realizovala projekat “ Poštovanje ženskih ljudskih prava – odgovornost zajednice” koji je podržan kroz projekat “Moja zajednica-Snažna zajednica” koji realizuje Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO a finansira ga Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Opšti cilj projekta je „Obezbjeđivanje efektivne zaštite žena žrtava nasilja u skladu  sa standardima, sa OCD kao ključnim akterima razvoja lokalnih politika i dobre prakse“

Specifični cilj je „Postati jači partner u dijalogu s vladinim tijelima u procesu kreiranja javnih politika i uspostaviti nezavisne mehanizame praćenja i kontrole  u oblasti  zaštite od nasilja u porodici u Pljevljima“.

 

Rezultati postignuti realizacijom ovog projekta su :

  1. Izgrađeni kapaciteti organizacije da djeluje kao Watshdog u borbi protiv porodičnog nasilja na svim nivoima, uz aktivno učešće u donošenja odluka I zakonodavstvu  / kroz formiranje  Watshdog tima – kontakt tačaka za praćenje sudskih odluka i stanja u oblasti zaštite žena od nasilja u porodici i obuku članica Watshdog tima – o monitoringu ženskih ljudskih prava,
  2. Povećana transparentnost i kontrola rada državnih organa kroz Monitoring lokalnih javnih politika u oblasti nasilja u porodici i Monitoring sprovđenja zakonske regulative u oblasti zaštite od nasilja u porodici i izrada brosure
  3. Senzibilizacija i informisanje stručne i opšte javnosti o mehanizmima ostvarivanja zaštite od nasilja u porodici kroz javnu prezentaciju rezultata monitoringa
  4. Izrada i štampanje predloga praktičnih politika / studija