Naslovna Vijesti Društvo Skoro 24 sata u Pljevljima enormno povećanje otrovnih čestica u vazduhu

Skoro 24 sata u Pljevljima enormno povećanje otrovnih čestica u vazduhu

0

Juče i danas koncetracija PM10 čestica u vazduhu, prema podacima mjerne stanice u Gagovića imanju daleko su iznad normale. Sigurno je da na to utiču meteo uslovi, ali i nekoliko hiljada tona uglja koji dnevno izgore u Pljevljima računajući privatna ložišta, kotlarnicu u Skerlićevoj u Termoelektranu Pljevlja.

 

Ono što je zabrinjavajuće je da nadležna državna institucija Agencija za zašzitu životne sredine i Ministartsvo održivog razvoja i turizma nisu se oglasili i upozorili građane o enormnom zagađenju.

Od 22 sata 17. januara do 4 sata ujutro 18. januara satne koncentracije PM 10 čestica bile su iznad 700 mikrograma po metru kubnom.

Datum Sumpor dioksid
µg/m3
Leb.čestice PM10
µg/m3
17.01.2019 10:00 117,8 341,7
17.01.2019 11:00 132,4 307,3
17.01.2019 12:00 146 258,1
17.01.2019 13:00 131,8 191,4
17.01.2019 14:00 139,8 217
17.01.2019 15:00 176,9 269,8
17.01.2019 16:00 217,3 438,8
17.01.2019 17:00 261,1 480,2
17.01.2019 18:00 242,9 511,2
17.01.2019 19:00 256,2 554,7
17.01.2019 20:00 286,3 627,7
17.01.2019 21:00 249,2 668,2
17.01.2019 22:00 245,1 700,3
17.01.2019 23:00 243,2 731,3
18.01.2019 00:00 244,6 763,7
18.01.2019 01:00 221,6 787,4
18.01.2019 02:00 198,6 789,3
18.01.2019 03:00 176,6 772,1
18.01.2019 04:00 161,1 746,6
18.01.2019 05:00 142,1 690,6
18.01.2019 06:00 681,1
18.01.2019 07:00 181,8 338,3
18.01.2019 08:00 167,4 186
18.01.2019 09:00 146 162,9
18.01.2019 10:00 154,8 215,3

 

Dozvoljene granične vrijednosti za srednje dnevne vrijednosti PM 10 čestica su 50 mikrograma po metru kubnom i ne smiju se prekoračiti više od 35 puta u toku godine.

Pored prekoračenja dozvoljenih vriejdnosti PM10 čestica mjerna stanica u Gagovića imanju pokzala je da koncetracija sumpordioksida tokom 24 sata bila iznad normale. Dozvoljena dnevna koncentracija sumpor-dioksida u Crnoj Gori je 125 mikrograma po metru kubnom, a satna 350.

Datum Sumpor dioksid
µg/m3
17.01.2019 12:00 146
17.01.2019 13:00 131,8
17.01.2019 14:00 139,8
17.01.2019 15:00 176,9
17.01.2019 16:00 217,3
17.01.2019 17:00 261,1
17.01.2019 18:00 242,9
17.01.2019 19:00 256,2
17.01.2019 20:00 286,3
17.01.2019 21:00 249,2
17.01.2019 22:00 245,1
17.01.2019 23:00 243,2
18.01.2019 00:00 244,6
18.01.2019 01:00 221,6
18.01.2019 02:00 198,6
18.01.2019 03:00 176,6
18.01.2019 04:00 161,1
18.01.2019 05:00 142,1
18.01.2019 06:00
18.01.2019 07:00 181,8
18.01.2019 08:00 167,4
18.01.2019 09:00 146
18.01.2019 10:00 154,8
18.01.2019 11:00 190,3
18.01.2019 12:00

Situcaija u samom centru grada sigurno je gora nego to što to pokazaje mjerna stanica u Gagovića imanju i neorijatan miris sumpora osjeća i čađi osjeća se iu graderobe, ako provedete više od 30 minuta vani. Naravno da rješenja za ovakve, na žalost ne rijetke pojave ima i tačno je da za ekološku sanaciju vazduha u Pljevljima treba izdvojiti preko 30 miliona eura. Međutim ta priča se mora što hitnije završavati jer je glavni uzrok migracije stanivništva iz Pljevalja ka drugim gradovima u državi i okruženju aerozagađenje, a da ne pominjemo ozbiljne zdravstvene posledice koje na žalost povećavaju stopu mortaliteta u Pljevljima.