Naslovna Najnovije vijesti Redovna sjednica sa vanrednom tačkom dnevnog reda

Redovna sjednica sa vanrednom tačkom dnevnog reda

0

Vanredna sjednica Skupštine opštine Pljevlja na kojoj bi se raspljavalo, u pet tačaka dnevnog reda, o štetnim posledicama aerozagađenja u Pljevljima neće biti održana, odlučeno je na kolegijumu predsjednika SO Pljevlja, međutim o predlozima opozicije raspravljaće se na redovnoj 7. sjednici SO pljevlja koja će biti održana 8. februara. Kako nam je kazao jedan od potpisnika incijative odbornik Demokrata Nikola Rovčanin, dogovoreno je da se svih pet tačaka dnevnog reda, koje je predložila opozicija svrsta u jednu, a da on na toj sjednici predloži da se uvrsti u dnevni red.

-Na taj način ćemo na sjednici SO Pljevlja raspljavati o ključnom problemu koji je decenijama najveći problem ove sredine, kazao je Rovčanin.

Podjetimo opozicioni odbornici Skupštine opštine Pljevlja zatražali su održavanje vanredne sjednice SO na kojoj bi se raspravljalo o hitnim mjerama koje treba da preduzme opština Pljevlja radi ublažavanja štetnih posledica aerozagađenja po zdravlje građana. Opozicini odbornici: Milojica Tešović, Nikola Rovčanin, Bojan Krvavac, Dušan Janjušević, Miroslav Anđelić, Vanja Dukić, Milan Lekić, Slavica Batizić, Rajko Palibrk, Milovan Gogić, Vladislav Bojović, Anđela Đuković, Božidar Bajić i Danko Šarančić predložili su da sjednica ima pet tačaka dnevnog reda:

1.Razmatranje informacije o Službe za zaštitu životne sredine o kvalitetu vazduha u Pljevljima u poslednja tri mjeseca sa predlogom mjera za rješavanje problema prekomjernog zagađenja.

2. Predlog odluge o hitnim mjerama koje treba da preduzme opština Pljevlja radi ublažavanja štetnih posledica aerozagađenja po zdravlje građana.

3. Predlog zahtjeva Vladi Crne Gore za hitno rješavanje problema aerozagađenja i sveukupne zagađenosti životne sredine u Pljevljima

4. Predlog javnog protesta Vladi Crne Gore zbog nepoštovanja Zakona o životnoj sredini

5. Predlog javnog apela domaćim i međunaroniminstitucijama, medijima i NVO sektoruzahitno i trajno rješavanje ekoloških problema Pljevalja.

Opozicija je predložila da Opština u roku od mjesec dana donese poseban Operativni plan postupanja u slučajevima prekoračenja dozvoljenih granica zagađujućih materija i zahtijeva od Vlade da postupi u skladu sa Zakonom o životnoj sredini i donese odluku o davanju saglasnosti Opštini Pljevlja za uvođenje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine.

 Takođe opozicini odbornici zatražiće od  od Vlade da najkasnije do 31. decembra 2019. nadoknadi štetu Opštini Pljevlja po osnovu izgubljene dobiti zbog izostanka saglasnosti na odluku Opštine Pljevlja o utvrđivanju naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine. Zbog toga je predloženo da Opština radi zaštite svojih interesa najkasnije do 11. juna upotrijebi sva pravna sredstva, uključujući i tužbu protiv Vlade pred domaćim i međunarodnim sudovima.

Jednom od odluka predloženo je da Opština traži od Vlade, EPCG i Rudnika uglja da do 30. marta potpišu Memorandum o namjerama kojim će se precizno definisati dinamika dovođenja kvaliteta vazduha, vode i zemljišta na nivo saglasan standardima EU i dinamika realizacije toplifikacije Pljevalja.

Traže da se do kraja 2019. uradi projektna dokumentacija za tretman otpadnih voda TE „Pljevlja“ i Rudnika, a do kraja 2020. godine izgradi postrojenje.

„Do kraja 2019. godine ugraditi uređaj za odsumporavanje u TE „Pljevlja“ a da se do kraja 2021. kvalitet vazduha, vode i zemljišta dovesti na nivo normativa i standarda EU. Lokalna samouprava će saglasno datim preporukama, do kraja 2019. završiti inovaciju investicionog programa i Glavnog projekta toplifikacije Pljevalja i završiti pripremne radove, a sa realizacijom projekta toplifikacije Pljevalja započeti najkasnije u drugom kvartalu 2020. Završetak I faze toplifikacije grada je kraj 2021“, neke su od mjera koje predlaže opozicija.

Traži se i da lokalna samouprava Izvještaj sa zaključcima Skupštine opštine Pljevlja proslijedi Delegaciji Evropske komisije u Podgorici i diplomatskim predstavništvima u Crnoj Gori.

U pregovorima sa EU da učestvuje i predstavnik Opštine

U zahtjevima se traži da se za izgradnju trajnog odlagališta pepela i šljake upotrebna dozvola pribavi do kraja 2020. i pristupiti rekultivaciji sadašnjeg odlagališta i kopova na kojima je završena eksploatacija. Zahtijeva se od Vlade da u pristupnim pregovorima sa EU za poglavlje životna sredina učestvuje predstavnik opštine Pljevlja.

Od Elektroprivrede i Rudnika uglja se se zahtijeva smanjenjenje cijene struje i uglja za 50 odsto domaćinstvima i brisanje sa računa nadoknade za gubitke na mreži i prenos struje dok Elektroprivreda ne ispuni obavezu toplifikacije grada.

Lokalna samouprava će, predlažu opozicione partije, tražiti od Vlade da upodobi zakonsku regulativu kako bi preko koncesione naknade, ili na drugi način, obezbjedila sredstva za održivi razvoj lokalne samouprave, s obzirom na to da je ugalj neobnovljiva mineralna sirovina.